Short-lived mutiny indicates deteriorating Ethiopian military chain of command, but ruling coalition will likely remain in power

October 14, 2018 | Chris Suckling and Jordan Anderson - IHS Jane's Intelligence Weekly

Key Points

  • The short-lived mutiny by the Ethiopian soldiers was likely motivated by grievances stemming from military reforms that have eroded the historical dominance of senior ethnic-Tigrayan commanders.

Abyssinian War on Oromo Nationalism USING THE SAME OLD METHOD

October 14, 2018 | By Abbaa Ormaa, PhD

Abyssinian Target: Oromo Nationalism
Method: Manufacture crises, then accuse and criminalize, then incarcerate, kill, and exile.
“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure.”  Thomas Jefferson

Mirga Ormaa Hin Tuqnu, Keenyas Hin Tuqsiisnu

Onkoloolesa 14, 2018 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Dhiheenya kana Kaaba Oromiyaa naannawa Kamiseetti haalli mul’ate nageenyaa fi hariiroo ummatootaa kan booressu tahee mul’ata. Murni ykn. Jaarmayaan Sochii Saba Amaaraa (አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ/አብን) jedhamu Dilbata dabre (gaafa Onkoloolessa 07, 2018) magaalaa Kamisee keessatti deggertoota isaa hiriira baasuudhaan dhaadannoolee ummatoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti lola qabsiisuu danda’an dhageessisaa oole. Dhaadannoolee dhageessifamaa oolan keessaa tokko “Oromoon naannoo kana gadi dhiisee haa bahu !” kan jedhu tahuun beekamee jira. Adeemsi akkanaa adeemsa badaa gara duula shanyi-duguuggii (genocide)tti geessuu danda’u waan taheef kan akka salphaatti ilaalamee bira dabramu osoo hin taane yeroodhaan qaamotni dhimmi ilaalu tarkaanfii sirreessaa irratti fudhachuu kan feesisu jennee amanna.

Oromoo Bulchiinsa Naannoo Hararii Jala Jiru Maal Gochuu Qaba?

Hagayya 22, 2018 | Munaa Alii D/Xiyaaraara

Duraan dursee harariin akka naannoo tokkootti ijaaramuu hin qabdu. Heera biyyaa Itiyoophiyaa cabsuun hundeeffamte. Harariin maallaqa miiliyoona hedduufi dhalaashii gaggeessitoota Tigreef kennuun akka naannootti dhaabbatte. Itti yaadame Saamooraafi Mallasi akka Oromiyaan ciccitu taasisuuf raawwatan. Biyya lafaaratti waan yaadamuu hin dandeenyetu raawwate.

Lakkoofsi sab lammiilee naannoo Hararii keessaa jiran Oromoo xiqqeesanille ammas (56.41%) kanaan dursaa jira.

Pacified politics or risk disintegration? A race against time in Ethiopia

August 22, 2018 | Open Democracy | By RENÉ LEFORT
The dramatic changes of the last months have moved Ethiopia away from “the gates of hell ”, but all options are still on the table, from the worst to the best.
In February 1974, Addis Ababa’s taxis went on strike in protest against the rise in the price of fuel. Not a single observer imagined that this would begin a movement which within a few months would lead to the fall of a centuries-old empire. The imperial regime was not overthrown: it collapsed.

The Derg, the “socialist” military junta which succeeded it, quickly found itself in conflict with an Eritrean secessionist movement and an “ethnic” Tigrayan force in the far north of the country. The Ethiopian army was the second biggest in Africa, massively supported by the USSR. If the rebels had been told in 1987-88 that their forces would enter Addis Ababa in 1991, they would have laughed. They were undoubtedly determined, disciplined and ingenious, but they were finally able to rout the Derg army also because it fell to pieces.They were undoubtedly determined, disciplined and ingenious, but they were finally able to rout the Derg army also because it fell to pieces.

SEENAA GABAABDUU MAGARSAA ODAA (Abdii Habiibee)1959 – 1976

Hagayya 06, 2018 | Abbaa Urjii tiin

Arra, qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa sadarkaa abdachiiftuu fii haala if duuba itti hin deebine geeyse jirti. Kan kana mirkaneeysu, murannoo fii cimina lammii ti. Murannoon baroota lameen dabran hoogganumma qeeyroo tiin hawaasichi agarsiise seena qabeeysaa fii kan baroota dhufaa jiruuf dinqifamu. Ciminni arkame kan humna diinni lammitti bobbaasaa bahe jalaa bilisoomsanii, isaanuma, diinatti bobbaasuu ti.
Diinni numaan nu cabsee aangoorra turuun waan seenaan ibsu. Haalli diinni ummata keenya gaachana godhachuu, kan harqoota gabrummaa jalatti kufuu fii baroota dila kana jalatti buluu tiif sababa. Kana hubachuun, qabsoon, warra Wayyaaneen meeshaa godhachaa baate jalaa baasuuf godhamte, gaafa galma isaa rukutetti, seenaa qabsoo bilisummaa keessatti tan gulantaa addaa dhunfattu taati.

Gaddaaf gadadoon uummata keenya Oromoo irraa hanga kaafamutti FXG guutuu Oromiyaa makate hindhaabbatu!

Adoolessa 25, 2018 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa keename, Finfinnee, Oromiyaa

Uummata Oromoo waanjoo garbummaa jalaa baasuuf rakkoo gita bittaa habashaan irra gahu jalaa baasuuf qabsoo hadhooftuu gochaa turre ittis jirra.  Qabsoon Qeerroo nagaa gaanfa Afrikaaf abdachiisaa ta’us mootummaan nagaa uummata keenya eeguuf rakkoo saba keenya furee uummata Oromoo irraa dararama kaasuu irratti qabsoorra jira. Har’a araddaa Oromoo wayiita abiddaan gubamee, qabeenyaaf manni uummaata Oromoo gubataa jirutti, rakkoo keenya nuu furuuf tattaafatuurra gaachana uummataa kan ta’e Qeerroo adamsuuf Waraana Bilisummaa Oromoo WBO sakatta’uu kan jedhuun ittuu nageenya uummata Oromoo hammeessaa kan jiru Mootummaan EPRDF rakkoo karaa nagaa furamuuf haasa’ames goolii ofumaa uumuun dhabama gochuurratti karoora ABO balleessuu irratti bobbaa bal’aa taasisuutti fuulleffannoon hojjetaa jira. Uummata nagaa uummata Oromoo manaaf qabeenyasaarraa buqqaasuun hanqatee manaaf qabeenyasaa waliin gubuu irratti mootummaan EPRDF kan fuulleffate, nagaa uummataa eeguurra nagaa caasaa isaa eeguuf karaa dabaa socho’uun mootummaa kan nama gaddisiisu ta’uu Qeerroon hubachiisa.

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Dambi Doolloo

Adoolessa 24, 2018 | Qeerroo Dambi Doolloo Irraa

Haala yeroo irratti Waggoota 150 oliif uummatni Oromoo qabsoo sirna cunqursaa fi garbummaa ofirraa finciluuf hanga guyyaa har’aatti aarsaa ulfaataa gumaachaa as gaheera. Ta’us sirni abbaa Irree kun bifaa fi kallattii adda addaan nuurratti jijjiiramaa har’a gahee jira. Keessuma yeroo ammaa Oromiyaa gara Lixaa irratti ajjeechaan, reebichi, saamichii fi arrabsoon gadheen uummata keenya dararaa jira. 
Deddeebiidhaanis reeffa keenya awwaallachaa, madoo keenya suphaa obsa fixannaa keessa seennee jirra. Gocha duguuggaa sanyii nuurratti raawwatamaa jiru kana balaaleffachuuf Uummatni D/Doolloo guyyaa 19/11/2010- 22/11/2010 ykn 26/07/2018-29/07/2018 tti guyyoota 4 (afur) walitti aanan sirna Laguu Gabaa (market boycott) geggeessuuf qophii xumuree jira. Kanaaf aanoleen Godina keenyaa, godinaaleen ollaa keenyaa fi guutummaan oromiyaa deggersa Lubbuu darbu ni mormina jedhuuf akka nu cina hiriirtan waamicha isiniif taasifna.

Far from Ethiopia's capital, change remains a distant dream

July 23, 2018 | By Maggie Fick; HARAR, Ethiopia (Reuters)

Clutching the bloodstained student ID card and post-mortem certificate of his younger brother, Abedir Jamal's elation at the huge changes underway in Ethiopia is tempered by his fear that they won't reach him.

Across the country of 100 million people, Abedir, 25, and legions of unemployed graduates like him are holding their breath, hoping that new Prime Minister Abiy Ahmed will succeed in his sledgehammer approach to dismantling the status quo.

Salphoon Amma Lafa Irra Ejjettu Nama Irra Ejjetti!

Adoolessa 21, 2018 | Damee Boruutin

Namni Saba isaaf qabsawwuu badhaasa argachuuf ykn bilisummaa booda qananiin jiraachuuf miti. Qabsawwan rakkinna, gadadoo, cunqursaa fi hiyumaa saba isaa irratti wal furaa jiru irraa qolachuuf humna, qabaeenyaa fi lubbuu isaa nama  dabrsee kennuuf murateefate dha. Seenaa qabsoo bilisummaa Uuummata Oromoo keessatti gotowwaan Oromoo jiruu fi jireenya isaanii dhiisanii utuu qabsoo saba isanii tarkaanfachiisanii wareegaman kumaatamaan qabna. Kan harka diinaatti kufanii waxxalamaa fi mana hidhaa keessatti bara dheeraa dararmaa turanis hedduu dha.