Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) Categorically Condemns the Past and Ongoing Massacre of Unarmed Civilians by TPLF/EPRDF’s Ethiopian Government

May 31, 2016 | Press Release on the occasion of 14th Commemorative anniversary of Sidama Loqqee Massacre and the Massacre of the other civilians.

The repeated massacres and genocides of past 25 years that the TPLF’s barbaric regime has committed on unarmed civilians of all regions-and the ongoing indiscriminate massacres it is committing now are likely to continue unabated for a long time if the peoples in Ethiopia remain fragmented, divided and refuse to take the responsibility of confronting and stopping this criminal regime. Failure to do so has already unquestionably contributed to the longevity of the regime.

Magaazinni Kuufama Meeshaa Wayyaanotaa Goorootti Argamu Guutummatti Barbadaaye

Caamsaa 31, 2016 | Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Ummanni onneen isaa gabrummaan madaaye mirga isaa falmachuu fi qabeenya ofiif qabsaawuun gonkumaa hin dhaabbatu. Haala kanaan guyyaa Wayyaanonni ayyaana Gimbot 20 jechuun magaalaa Finfinee keessatti qophiitti jiran irratti humni hin beekamiin tokko qabeenya Investera Tigray kan ta’e magaazina kuufama meeshaa Wayyaanootaa guddaa naannoo Finfinnee lafa Gooroo jedhamutti kan argamu irratti tarkaanfii fudhatameen magaazinichi guutummaatti barbadaayee jira.

Dh.D.U.O

Caamsaa 31, 2016 | Abdii Baalee Oromiyaa
Akkam nagaa jirtuu, gootowwan goototaa,
Sanyiin dhaalaa biyyaa ilmaan Oromootaa,
Baga nagaa taatan nageenyi furmaataa,
Anis nagaan qaba, yoo ta'es baqataa,
Galanni haa gahu, Rabbii hunda horataa!!! 
Dhaamsaan qaba lammii, xinnoo na hordofaa,
Waa'ee lammiiwwan koo, diinni biyyaa oofaa,
Waan Farda maraatee, alagaaf gulufaa,
Waa'ee qeerroowwan koo, diinni afaan cufaa,
Waan bineensa quufee, lammii kootti gajafaa,
Waa'ee dhaaba dharaa, warri hojii fafaa,
Dubbachuufiin deema, nuufis guyyaan ifaa,
Kanaafuu,jabaadhaa, qaawwa diinaa cufaa!!! 

"Itti Muddii Itti Muddi" - Ittiiqaa Tafarii

             

“Itti Afuufi Qeerroo” Wallee Haaraa Artist Eebbisaa Malkaa Caamsaa 30, 2016

             

የወያኔ ትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ የኦሮሞን ህዝብ የእምቢታ ኣቅም ዳግም ያስመሰከረ ድል ነው

May 31, 2016 | ቦሩ በራቃ


እነሆ የወያኔ ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና ለሌላ ጊዜ እንዲዛወር ወስኗል። ውሳኔውን ያደረገው ደግሞ ወዶና ፈቅዶ ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ የተቀናጀ ትግል ተገዶ ነው። እንደሚታወቀው የኦሮሞ ተማሪዎችና ኣክቲቪስቶች ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት በሰከነ መልኩ ያሰቡበትን ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበረ። በኦሮምያ ለወራት እየተካሄደ ካለው ህዝባዊ ኣመፅ ጋር በተያያዘ የክልሉ ተማሪዎች በተረጋጋ መንፈስ ለፈተናው ባለመዘጋጀታቸው የፈተናው ወቅት ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተውን የክልሉን ትምህርት ቢሮ ጠይቀው ነበር። የኦሮምያ ትምህርት ቤሮ ግን ይህንን ሞራላዊና ፍትሃዊ ጥያቄ ውድቅ የሚያደርግ መግለጫ ሰጠ። ፈተናው ከጥቂት የኦሮምያ ትምህርት ቤቶች በስተቀር በተቀረው ኣብዛኛው ኣካባቢ በተያዘለት ፕሮግራም መሰረት እንደሚስጥ ነበር ያስታወቀው።

EPRDF has two options: Answering the demands of ‪#‎OromoProtests‬ or risk the total collapse of the system!

May 31, 2016 | Dr. Birhanemeskel Abebe Segni | Source: Face Book

The Ethiopian government, i.e., the EPRDF, has two options: to either heed and answer the demands of the ‪#‎OromProtests‬ and get back the trust of the Oromo people or risk the total collapse and breakdown of the governance system. It seems that the EPRDF is entering its ““Mene, Mene, Tekel, and Parsin” moment of the Bible. (The Book of Daniel Chapter 5)

Institutions and systems of governance are established on the social contracts of trust, accountability, impartiality, the creation of values, and delivery of broader societal goods and services. Laws are enacted and supporting institutions are created to enforce these social contracts of trust, accountability, and impartiality, the creation of values, and delivery greater societal goods and services. Governments, even the most authoritarian ones, stands and only exists on these cardinal principles and values of social contracts.

Dhaamsa Arifachiisaa Barattoota Oromoo Qorumsa Naannoo fi Biyyoolessaa Bara 2016 Fudhachuuf Jiran Maraaf Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO) irraa kenname!!

Caamsaa 24, 2016 | Qeerroo.org

Dhaamsa Arifachiisaa Barattoota Oromoo Qorumsa Naannoo fi Biyyoolessaa Bara 2016 Fudhachuuf Jiran Maraaf Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO) irraa kenname!!
Akkuma beekkamu Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Sadaasa 12,2016 Godina Shawaa Lixaatti goototni barattootni keenyaa Qeerroon barattootni keenyaa Dandii Mana Barnootaa Aanaa Giincii Sad.2ffaatti eegale oolee osoo hin bulin akka ibidda saafaaatti laboobee goleewwan Oromiyaa mara walgahuudhaan mana tokkoon tokkoo ummata Oromoo seenuu dandaeera. Sochiin eegalame Oromoo idil addunyaa jiran mara dammaqsuudhaan sagaleen Oromoo addunyaatti akka dhagaamuu fi sochii sabaa himaalee addunyaa hawwate taee argameera. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee mormii ummata Oromootti kan rifate ummata harka qullaa mirga isaaf falmatu shororkeessaadha jechuun ifaan ifatti waraana irratti labsee guyyaa adiidhaan dhiiga ummata keenyaa dhangalaasaa ture, ittumas jira. Yaa tau malee, ummatni Oromoo roorroo bara dheeraa waan jibbeef afaan qawwee fuuldura dhaabbachuudhaan FDG gaggeeffamaa ture jalqaba bara 2016 irratti gara FXGtti tarkaanfachisee jira. Mootummaan wayyaanees abdii kutachuudhaan waraana daangaa irraa qabu gara Oromiyaa deebisuun Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galcheera. Waraanni mootummaa wayyaanees ummata Oromoo ajjeesuu, madeessuu, hidhuu fi dararuu, dubartoota gudeeduu fi qabeenya ummataa saamuu irratti bobbaee argama. Bakkeewwan tajaajila ummataa hundi (manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa, hospitaalotni, lafti gabaa, waajjiraaleenii fi kkf) bakka qubsuma waraanaa tauudhaan tajaajilaa jiru.

Heading the Wrong Way: The Ever Closing Political Space in Ethiopia

May 24, 2016 | Amnesty International USA | By Adotei Akwei*

Sub-Saharan Africa is facing a growing trend of evaporating political space. Non-governmental organizations are being heavily and often violently restricted, and newspapers, bloggers and other voices of dissent or criticism are being silenced or intimidated into exile.

Bara moo Baranaa??? [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa]

Caamsaa 23, 2016 | Abdii Baalee Oromiyaa-ABO tiin
Ummaticha bal'aa mirgi isaa dhiitamee,
Lammiin wal waakkatee, firoomni dhabamee,
Garaan wal miliqee, dhugaan ukkaamamee,
Seerri gatii dhabee, abbaan dhugaa dhumee,
Bara moo baranaa, maaltu nutti ergamee??? 
Handhuura biyya koo, Finfinnee saamanii,
Goota abbaa dhugaa, biyyarraa darbanii,
Maqaa misoomaatiin nurratti dagaaganii,
Ilmaan abbaa tokkoo, gargar facaasanii,
Bara moo baranaa, dhiiroo maal jettanii??? 

The Oromo Liberation Front, Free Oromia, and The power of an Idea

May 18, 2016 | Teferi Fufa

When the Oromo Liberation Front announced its national liberation struggle about forty years ago, it was just a liberation movement whose political program was the total liberation of Oromia through armed struggle. The power behind the idea was thought to be the liberation army. The goal was an independent republic of Oromia. Fifteen years later the unthinkable happened. The idea spread and took deeper roots than anyone had expected. When the Front was out maneuvered and disarmed, the enemy thought the idea would wither and die an inglorious death. The leadership of the OLF tried to readjust and shift course partly to save face and partly garner a more bearable existence short of the original goal, freedom for the nation. To the consternation of both, the idea of Liberation spread like wild fire and grew beyond control. Neither the enemy nor the OLF itself could control it.

Beekumsa “Booruu Barraaqaa” fi “Fixeensa” Ganamaa!!!!!!

Caamsaa 18, 2016 | Hundee Lammii Irraa

Mata duree barruu tiyyaa isiniif yaa ibsu. “Booruu Barraaqaa” kan wallaalu jira natti hin fakkaatu. Booruun, Naannoo bara 2002 qabsootti kan dabalameedha. Leenjii argatee SBO keessatti yeroo dheeraaf kan hojjate, cimiina isaa ilaalanii hogganummaaf kan kaadhidhameedha. Ciminni isaa silaa Hoggana keessaa Hoggana itti aanuuf kan isa qopheessuu malee, kan sadarkaa har’aan isa geesisu jennee gonkumaa yaannee hin beeknu. Ani waggaa 5 dura yeroon qabsoo keessaa alatti ba’ee Biyya alaatti ce’uuf socha’uu, komee hedduu of keessaa qaban ture. Garuu, komee kana diina sooruuf abbalee hin beeku. sababaan bu’aa tokkollee waan hin qabaanneef. Har’a waggaa lamaa asi garuu bakka kiyyattii deebi’een waan narraa eegamuun hojjachaa jira. Booruu duran bakka Sanaa ba’ee. Egan achi ba’ee, gurri kiyyaa bakka Sanaa fagaattee hin beektu.

“Imaanaa” Artist Sabboontuu Oromoo Seenaa Solomooniin/ Wallee Haraa Caamsaa 2016

             

DHAAMSA WALIIGALAA BARATTOOTA OROMOO KUTAA 8FFAA, 10FAA FI 12FFAA BARA 2016 QORMAATAA BIYYOOLESSAA FUDHACHUUF JIRAN HUNDAAF GAMTAA BARATTOOTA OROMOO (GBO) IRRAA KENNAME.

Caamsaa 16, 2016

Akkuma beekkamu sochiin warraaqsa biyyoolessaa Qeerroo dargaggootaa, barattoootaa fi guutummaa ummata Oromootiin eegalame baatiiwwan shan(5) xumuree baatii ja’affaa (6ffaa)n jalqabeera. Sochii gaggeeffamee ture kanarratti ga’een Qeerroo Barattoota Oromoo olaanaa ture.
 Sochii gaggeeffamaa turetti mootummaan wayyaanee rifaatuu guddaa keessa seenuun ummata Oromoo harka qullaa biyya isaafalmatu guutummaatti shororkeessitoota jechuudhaan waraana ifaan ifatti nurratti labseera. Ji’oottan kana gidduuttis waraanni agaazii ilmaan Oromoo lakkoofsaan kuma tokkotti (1000) dhiyaatan rasaasaan guyyaa adii dhiiga dhangalaasee ajjeeseera.
  •  Kanneen kumaatamaan lakkaa’aman rasaasaan rukutamanii qaama hir’uu ta’aniiru.
  •  Kanneen kumaatamaan lakkaa’aman manneen hidhaa garaagaraatti guuramuun dararahamaa arga jiru.
  • Hedduunis lubbuu ofii oolchuuf baqatanii soora qurxummii galaanaa ta’aniiru,

BAACAA KAROORSAA *MAALII YAA RABII* NEW OROMO MUSIC 2016

             

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Caamsaa 14, 2016

             

TVOMT: Sagantaa Artist Umer Suleyman fii Obboo Gaaroomaa Waaqqessaa

             

Mudata qabsoo dursanii beekuun rifuun hiikamuu nama baraara

Caamsaa 16, 2016 | Tasfaye Daba Kumsa Irraa

Dhimma tibbaana kana sarara sabaa himaalee fi marsaalee hawaasaa keessatti deemaa jiran akka Oromoo tokkootti ilaalaan ture.
Gaaffilee fi deebii kallattiin abbaa dhimmi kun ilaallatuu fi dhimma kana irratti marsaalee lama sadii ta’an irratti gaaffii fi deebiin godhamuun akka namuu hubatu ta’uu isaatis kan fedha itti qabu hunduu kan faana bu’e akka ta’un amana.
Haata’u malee namoonni adda addaa dhimma kana yookaan fedha waan itti hin qabaatiniif; faana bu’anii sabaa himallee irratti hordofanii murtee mataa isaanii irra hin geenyee; ykn tari kan oduun akkasii isaan gammachiisuu fi dheebuu akkasii qabanii irra deddeebiin afarsuu;  ykn gara diinaatiin saboontota ittiin doorsisuu fi hamilee cabsuuf oduuwwan akkasii akka  irra deddeebiin dubbachuu fi yaada hawaasaa maqsuun kanneen fedhan ta’a jedheen amana.

Breaking News Ibsa Qeerroo Bilisummaa irraa kenname.

             

“Imaanaa Gootonni Nuu Laatan Nuti Hin Daganne” DOKOMENTARIIN SEENA J/ BURUYSOO BORUU EBLA 2016

            

Dhaabota Qabsoo Bilisummaa Oromoo Jedduutti Araara Bu’e Ilaalchisee Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname!!

Caamsaa 02, 2016 | Finfinnee

Mariin Araara buuse, Ararri Wal Hubachiisee Tokkummaa Hawwamuun gaha
Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo walitti dhufeenyaa fi araaramuu dhaabota qabsoo bilisummaa Oromoo (ABO, KWO, ADO, ABO tokkoomee) Yeroo dhageenyu bilisummaa Ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhiyeessuun Umurii gabroomfataa gabaabsee, Injifannoo maayyiin nu gahuutu nutti dhagaa’ame.

From a Student Movement to a National Revolution : A Struggle with an Independent Oromo State In Sight

May 08, 2016 | By Prof. Mekuria Bulcha

Introduction


The Oromo and the other peoples in the southern part of Ethiopia are caught in a vicious circle of tyranny that is deeply rooted in a colonial conquest at the end of the 19th century. The tyranny had stirred popular uprisings in many places at different times. Hitherto, most of the uprisings have been suppressed, and the revolutions were hijacked and reversed. As we know, the revolution that overthrew Emperor Haile Selassie in 1974 was hijacked by a military junta, which came in promising democracy but delivered terror in abundance. The response to the military dictatorship was the formation of half a dozen nationalliberation fronts with the aim of waging a struggle and liberate their respective peoples from an empire which a British political scientist Ernst Gellner called a prison-house of nations.[1] After a decade and a half they defeated the military regime in 1991 and formed a Transitional Government of Ethiopia (TGE). One of the victorious fronts which formed a coalition and built the TGE was the Oromo Liberation Front (OLF). The Charter on which the transitional government was based, promised to bring about fundamental changes in the prevailing political and social order in Ethiopia. It made provisions for a federal structure that will create space for democracy and the self-determination of peoples in Ethiopia. However, within a year, the revolution was hijacked and reversed by the TPLF which was militarily and organizationally the strongest party in the coalition and a new dictatorship replaced the military dictatorship. As an autocrat, Emperor Haile Selassie was the law for there was no law above him. He ran the country as his private property, handing out favors in land and punishing lack of loyalty severely. After consolidating his political power and asserting his position as the prime minister of Ethiopia, the TPLF leader Meles Zenawi assumed an autocratic posture similar to that of Haile Selassie and ruled the country with an iron hand. In his book Ye-Meles Tirufatoch (The Legacies of Meles), Ermias Legesse mentions that Zenawi’s subordinates – ministers and other functionaries in his government – referred to him internally as “Dirgitu”, meaning “The Organization”.[2]  Gradually, his wishes and orders came to weigh more than provisions in the Ethiopian Constitution and conditions set by the laws of the country. Thus, with a pernicious form of Abyssinian rulers’ despotism in place, Melese and his acolytes intensified the abuses of their predecessors plundering the properties of the state which they were supposed to guard. They committed human rights violations with impunity that has surpassed the appalling records of the military regime they had replaced. The Oromo have been affected by the policies of the regime more than most of the peoples in Ethiopia. The reason is simple and well known: (a) they occupy a territory that produces more than 60 percent of Ethiopia’s gross national product. The Oromo peasants produce more than 85 percent of the coffee exported from Ethiopia. Gold, platinum and tantalum which play an important role in the Ethiopian economy today are also extracted from mines in Oromia. (b) Democracy, as promised by the Transitional Charter, will not allow the TPLF leaders to structure the political economic institutions in their own favor. (c) Therefore, it was necessary not only to weaken the structure that was designed for a democratic change in Ethiopia, but undermine also legitimate Oromo institutions and political organizations in order to control the state and exploit the economic resources of Oromia, and indeed the rest of the country.

የኦሮሞ ህዝብ በይፋ ከታወጀበት ጦርነት ራሱን የመከላከል ህጋዊ መብት አለው! ትዕግስትም ልክ አለውና!

May 02, 2016 |በደጀኔ ጉተማ


የአሮሞ  ህዝብ ላለፉት  25 ዓመታት በሕወሓት በይፋ  በታወጀበት  የዘር  (ማጥፋት) ጦርነት  ውስጥ ቆይቷል; አሁንምን ይገኛል።  ይህ በቀጥታ በኦሮሞ  ህዝብ ላይ  ነጣጠረው  ጦርነት  ሚዛኑን ያልጠበቀ  ስለመሆኑ  አጠያያቂ  አይደለም። ምክንያቱም ኦሮሞ  ባዶ  እጁን  ወራሪው ጠላት  ደግሞ እስከ አፍንጫው የታጠቀ በመሆኑ!  ያም ሆኖ ኦሮሞ  ራሱን ከጥፋት  ለመከላከል  የሕልውና  ትግሉን  ያቋረጠበት ጊዜ የለም።
የኦሮሞን ህዝብ  በዋና ጠላትነት   የፈረጀው ህወሐት  የስርአቱን ዕድሜ  ለማራዘም በኦሮሞ ህዝብ ላይ አጠቃላይ ጦርነት ማወጅ የግድ መሆኑን  ያመነው  ገና ከጅምሩ በትረሰልጣኑን እንደተቆናጠጠ ነበር።  እናም ይህን እምነቱን ላላፉት 25 ዓመታት  ተግባራዊ  ሲያደርግ  ቆይቷል፣ አሁንም  አጠናክሮ  ቀጥሎበታል።

Qarri Qeerroo Oromoo Akka Hin Doomneef Dafnee Haa dirmannu!

Caamsaa 02, 2016 | Boruu Barraaqaatiin

‘Gabrummaa hiddaan buqqifan, dadhabnu ilmaan itti guddifna’jedhan Janaraal Waaqoo Guutuu. Dhugaa dha. Abbootiin keenya qabsoo bilisummaa Oromoo dargaggummaan eegalan fidanii sadarkaa kanaan gahaniiru. Guca qabsichaa dhaloota haaraatti dabarsaa gariin jalaa boqotaniiru. Gariinis har’a dullumaan qabamanii abdii qaban qeerroo jalaa ol dhufaa jiru irra kaayyataniiru. Gariin ammoo lakkii nuti har’ayyuu dullumatti harka hin kennannu jedhu. Dhugaan hin haalamne garuu, abdiin qabsoo ummata Oromoo yeroo ammaa dargaggoo (Dhaloota Qubee) akka tahe kan wal nama hin gaafachiifne tahuu isaa ti.