Oromia: Enhanced Master Plan to Continue Committing the Crimes of Genocide

The actions taken were aimed at destroying Oromo farmers or at rendering them extinct. 


August 31, 2014 | Oromo Press  | By Ermias Legesse, Ethiopia’s exiled EPRDF Minister

The announcement of the implementation of the Addis Abababa Master Plan (AAMP) was just an extension of an attempt by EPRDF government at legalizing its plans of ridding the Oromo people from in and around Finfinne by grabbing Oromo land for its party leaders and real estate developers from the Tigrean community. The act of destroying Oromo farmers by taking away their only means of survival—the land—precedes the current master plan by decades.  Ermias Legesse, exiled EPRDF Deputy Minister of Communication Affairs, acknowledged his own complicity in the destruction of 150,000[1] Oromo farmers in the Oromia region immediately adjacent to Finfinne. He testifies that high-level TPLF/EPRDF officials are responsible for planning and coordinating massive land-grab campaigns without any consideration of the people atop the land.  Ermia's testimony is important because it contains both the actus reus  and dolus specials of the mass evictions[2]:

Arresting and Torturing of Oromo Women and Youth does not Stop the Struggle of the Oromo People for Justice and Freedom

Statement of the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa)

August 29, 2014

The Tigrayan minority TPLF-led Ethiopian regime has continued arresting and torturing of the Oromo nationals in an attempt to stop the struggle of the Oromo nation for freedom, democracy and justice. 

Currently, the atrocities committed by this regime on innocent Oromo civilians have been escalated to unimaginable scale. Hundreds of Oromo students, teachers, farmers, daily labourers, and civil servants are languishing in prisons located at several places in Oromia. 

The overwhelming majority of those who are sent to detention centres are subjected to severe and inhuman torture. Some have died in prison cells or thrown out of jail and left to die in hospital simply because they couldn’t stand the torture. Oromo nationalists Wako Tola (teacher), Usmayyo Musa (singer), Alamayehu Gerba (handicapped university student), Nimona Tilahun (former University student), Tesfahun Chemeda (engineer), Aslan Hassan (university student), and many others are all killed by the regimes police as a direct result of torture while in prison cells. Those who survive the brutal torture will be subjected to trumped-up charges and will be brought to judges of the kangaroo court of the regime. Before bringing to the court false witnesses are prepared and “evidence” is planted at their homes by the regimes police and convicted based on these fake testimony and made-up and planted “evidence”. Others are kept in prison indefinitely without any charge at all. In few cases judges render a “not-guilty” verdict after the prisoners have already spent several years in jail and let them go “free”.

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 29, 2014

                 

“Reconciling” the two Ethiopia?

August 30, 2014 | By Diida Borbor

If a week is a long time in politics, then a year is an eternity. And in the case of Oromo politics, a lot has changed in the last year. By all accounts, Oromos had a good year.
First, Teddy Afro’s song praising Menilik II ignited the furry of Oromos resulting in numerous songs, poems, articles highlighting the savagery and barbarity of Menilik II during and after colonization. The memories of Walloo, Galaan, Gullellee, Azule and Calii-Calanqoo massacres (just to mention few) and the Harma fi Harka Muraa Aanoole where thousands of Oromo men, women and children breasts or arms were severed by the colonial army spearheaded by Menilik showed that the wounds have not healed and that Oromos would never forget.

ETHIOPIA: Arrests and Detentions of Oromo Students Continued

August 27, 2014 | HRLHA – Press Release


While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromo following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. The renewed violence by government forces against Oromo nationals started particularly following what was termed as “Lenjii Siyaasaa” (literally meaning “political training) that has targeted Oromo Students of higher educational institutions and has been going on in the past two weeks in different parts of Oromia.

Qeerroo FDG | Amboo | Hagayya 2014 (Oromo/Oromia): AMBOO | Waraanni Agaazii Barattoota Oromoo 53 Irratti Miidhaa Guddaa Geessisuun Isaa Daran FDG Jabeesse

                 

Breaking News:- ABMBO Waraanni Agaazii Barattoota Oromoo 53 Irratti Miidhaa Guddaa Geessisuun Isaa Daran FDG Jabeesse.

Hagayya 25, 2014 | Gabaasa Qeerroo Amboo

Goototni barattootni Oromoo Yuuniversiitii Amboo karaa nagaa mirgaa fi kan dimokraasiikaasuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa sababa gaafataniif jecha mootummaan faashistii Wayyaanee(Itiyoophiyaa) Waraanaa Agazii Wayyaaneetiin ukkanfamani barattoota 230 mana hidhaa Wayyaanee galma mootummaa magaalaa Amboo keessatti argamutti hidhaman.
Sabboontootni barattootni Oromoo fedhii isaanii malee waraanaa Wayyaaneetiin dirqamanii akka walga’ii afaan faajjii mootummaa Wayyaanee ta’aan kan ta’ee kana irraatti barattootni Oromoo uummatni keenya Oromoon utuu jumlaan hidhamuu, qee’eef qabeenyaa irraa buqqifamuu, Ajjeefamuu, gara dabarfamuu, barnoota irraa Arii’amuu waraanaan doorsifamnee walga’ii Wayyaanee taa’uun hirmii nyaachuudha jechuun FDG guyyaa hanga guyyaa har’atti utuu wal irraa hin kutiin mormii guddaan sirna mootummaa Wayyaanee jala dhaabbachaa jiru.

Haala FDG Moorawwaun Yuuniversitiilee Irratti Adeemsifamaa Jiruu

Hagayya 24, 2014 | Qeerroo.org

Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo faana dhawuuf jecha maqaa walgayii jedhamu dirqamaan Oromiyaa keessaa yuuniversitiiwwan irratti adeemsisaa jiraachuun waan ifaa fi beekamaadha, gama hundaanuu gabaasni isaa kan dhaamamaa jiruu dha. Yeroon kun yeroo barattootni boqonnaa godhatanii fi maatii isaanii gargaaruun, of gargaaruun mana barumsaa bara itti aanuutti of qopheessaniidha. Kunis ka’umsa FDGf sababa guddaa ta’ee, moorawan Yuuniversitii walgayiin kun itti adeemsifamaa jiru keessatti gaaffiin mirgaa haala hoo’aadhaan ka’aa jiruudha. Oromoon yeroo mammaaku “lukkuun haatee haatee aalbee ittiin qalan baafte” jedha mootummaan wayyaanee kaayyoo uummataa fi gaaffii mirgaa ilmaan Oromoo itti wareegaman sammuu isaanii balleesuu fi dhimma guddiina biyyaa fakkeessuun maqaa walgayiin gara barattootaatti dhiyaate. Kun barattoota Oromoof yeroo itti gaaffiin mirgaa ifatti bahee gaafatamu tahee argame, akka dimshaashaatti gaaffiiwwan walta’aan yuuniversitiiwwan irraa ka’aa jiruu fi gara walgayii kanaattis osoo hin seenin dura gaaffii fi yaadni barattoota irraa maddaa ture akka armaan gadiitti kan fulla’ee jiruudha.

Biliyoonni hagamiituu dhangalahu, hololli akkamiituu gaggeeffamu qabsoo ummanni Oromoo bilisummaa isaaf gaggeessaa jiru hin dhaabu!

Hagayya 24, 2014 | Baarentuu Gadaa Irraa

Tibba kana mootummaan wayyaanee qabsoo ummanni Oromoo Bilisummaa isaaf taasisu, FDG sabboontonni barattoonni dargaggoonni Oromoo gaggeessaa jiran dhaamsuuf mahalaqa ummataa Biliyoonaan lakkaawwamu seera malee dhangalaasee sirna isaa tursiifachuuf yunivarstiilee garagaraa keessatti holola adda addaa gaggeessaa jirti. Holola kanaafis kan inni irratti xiyyeeffannoo fi ijoo godhatee filatte barattoota Oromoo Yunivarstiilee garagaraatti baratanii dha.

Oromummaan Raayyaa Seenaa Tahee Akka Hin Hafne! Iyyaa! Iyya Dabarsaa!!!

Hagayya 24, 2014 | Malkaa Caffee Irraa

“የራያ ሕዝብ የማንነት ጥያቄ እና የማዕከላዊ መንግስታት ምላሽ ከአፄ ዮሐንስ ፬ኛ እስከ ኢህአደግ” Kitaaba Alamuu Kaasaa Rattaa fi Siisaay Mangistee Addisuutiin barreeffame.


Kitaabni kun gara waggaa tokkoo dura ‘Amaarinyaa’dhaan barreeffamee kan maxxanfame oggaa tahu, waa’ee gaaffii eenyummaa fi mirgaa kan ummata Raayyaa ibsuu irratti kan hundaawee dha akka mata-dureen isaa jedhutti. Mata-dureen isaa kan “Gaaffii eenyummaa ummata Raayyaa fi deebisaa mootummoota Waaltaa, Atsee Yohaannis IV irraa hanga Wayyaaneetti” jedhu kun qalbii koo waan harkiseefin barbaadee dubbise. Ergan dubbisee booda gaarummaa ykn. mishooma isaa qofa osoo hin taane akka hammeenya isaattis waanin ilaale/hubadhe waan jiruufin yaada kana namoota waliin qooddachuun hin hammaatu jedhee waan kana barreessaa jira. Yaada natti bule ykn. hubannaa kiyya ibsuu dura, warri barruu kiyya kana dubbisuuf carraa argattan kitaabichas barbaaddanii akka dubbistanin isin yaadachiisa.

Macha Tulama 50th anniversary Celebration Video highlights (Miss it not)

The 50th Anniversary Celebration of Macha-Tulama Association (MTA). This historic event will be held on August 1, 2014 in Washington DC. Please allow us to explain once again why this celebration will be held in Washington DC, thousands of miles away from Ethiopia.

“Korea to Help Ethiopia with Birth Control” – Is there implication for the Oromo?

August 20, 2014 | Gubirmans.com | Ibsaa Guutama Irraa*

Birth control schemes had been used, from ancient times to the present, for the purpose of keeping natural balance between land, economy and users. That is supposed to help sharing scarce resources, protect health of mothers and children, and also to maintain the purity of race in cases like the fascist policies of eugenics.

“Too’anna Da’umsaaf Koriyaan Itophiyaa Gargaaruufi” – Oromoo waan tuqu qabaa laata?

Hagayya 20, 2014 | Gubirmans.com | Ibsaa Guutama Irraa*

Bara durii duriitii kaasee madaala uumaa, lafa, diinagdee fi kan dhimma itt bahanii eeguuf falli too’annaa da’umsaa shakalama ture. Sun madda qabeenyaa yaraa hirmachuu, fayyaa haadhaa fi ilmoo eeguu fi akka karoora fascistootaatt immoo qulqullummaa sanyii eeguuf gargaara jedhameetu. Jaalalli Oromoon ijoolleef qabu hammana hin jedhamu.

Oduu Gaddisiisaa fi Seenaa Gabaabaa Gooticha Barataa Biqilaa Balaay Toleeraa

Hagayya 16, 2014 | Sagalee Qeerroo irraa

Barataa Biqilaa Balaay bakka Ciisutti
Gootichi Barataa Biqilaa Balaay Abbaa isaa Obbo Balaay Troleeraa fi Haadha isaa Aadde Siccaalee Mul’ataa Abdataa irraa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruu ganda Caalaa Fooqaa keessatti BARA 1991 A.L.Otti dhalate. Dhalatees Hiriyyoota isaa waliin taphachuu, Seenaa baruuf tattaafachuu fi barsiisuu kan jaallatu sabboonaa qaroo ilma Oromooti. Barataa Biqilaanguddatee barnootaaf akka gahetti bara 1999 A.L.Otti mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Caalaa Fooqaa seenuudhaan kuitaa 1ffaadhaa hanga 8ffaatti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barnootaa sadrkaa lammaffaa Kombolchaa seenuudhaan kutaa 9ffaa fi 10ffaa barate. Barnoota isaa Cinaatti ilmaan Oromoo sabboonummaa barsiisaa gama kallattii garaa garaadhaan QBO keessatti qooda olaanaa fudhachaa kan ture bara 2009 A.L.Otti kutaa 10ffaa akka xumureen Koollejjii Horroo Guduruu magaala Fincaa’aa seenuun bara 2011 A.L.Otti muummee Veternarydhaan eebbifame. 

Breaking News – Koree gidduu galeessaa OPDO keessatti jeequmsi olaanaan dhalate. Miseensotni Korichaas arii’amaa jiru‏

Hagayya 16, 2014 | Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Yeroo dheeraaf Ulee mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo rukkutu tahuun tajaajilaa kan as gahe Koree gidduu galeessaa OPDO keessatti jeequmsi olaanaan dhalate. Fincila diddaa garbummaa bara 2014 gaggeeffame keessatti isin miseensota ABOti, FDG KANA keessatti hirmaattanii jirtu jechuudhaan Qorannaan caasaa qulqulleessuu magaala Adaamaatti eegalame xumura malee hafuudhaan gara magaala Shaashimanneetti cehamee jeequmsa olaanaa irratti argamu.

Our Stand and Theirs

August 14, 2014 | Gubirmans.com | By Ibsaa Guutama*

Long, long ago, when this writer was a kid the common folks defined politics as art of lying. It was not something expected to be practiced by descent people. For the learned that was taken as definition of the ignorant and so defined it as art of governance. Now at this age when we see it, the” ignoramus” definition was more near to the truth. For this reason lying has become the norm.  Anyone that has power, control over the media and the purse is seen getting away with it. No wonder to see petty dictators release white lie about their criminal acts and intentions twisting facts and figures in support of anticipated goal.  Constitutions, rules and regulations are drawn supposedly to show individual responsibilities and accountability but in reality they are part of the lies of dictators and deceivers. All information states and collaborating media release should not be swallowed before checking the intention and the source. They are mostly lies. The following paragraphs are to show differences of seeking independence and maintaining the empire state by democratizing it. The two have clear distinctions of principle that only the gullible cannot distinguish. Here “Our” refers to those who struggle for independence and “Their” is for the government and its opposition and opposition to be.

Dhaabbii Keenyaa fi Kan Isaanii

Hagayya 14, 2014 | Gubirmans.com | By Ibsaa Guutama*

Dur dur bara barreessaan kun yero ijoollee ture namooti “Polotiikaa” (malbulcha) akka soba jechuutt ilaalu turan. Ilmoo namaa nagaan ni shakala hin se’amu. Kan baratan sana furaa gowwaatt ilaaluun ogummaa bulchaa godhanii dhiheessu. Gadaa kanatt yoo ilaallu furaan jara “gowwaa” kan dhugaatt hiiqu fakkaata. Kanaaf sobi dhugaa ta’eera. Kan aangoo, qubqabsiisii fi horii harkaa qabu sobee galuu danda’a. Yoo abbaa hirrooti bubbucuun waa’ee gocha yk abbaltii yakkaa saanii bu’aa ofii yk kan murnaa fudhachiisuuf soba adii gad dhiisanii mirkanii fi herrega mimicciran argan nama hin dhibu. Heeroti, qajeelfamootii fi ajajooti kan bahan abbaawummaa fi itt gaafatama abba abbaa agarsiisuuf jedhameetu, garuu dhugaan saa golgaa foddaa, laaqii duba jiru dhossuu tolfamani. Iyyaatiin finnaa fi qubqabsisoti gad dhiisan utuu yaada saanii fi madda saanii hin mirkaneeffatin liqimfamuu hin qabani. Caalaan saanii sobaa. Buusaaleen itt haanan gara garummaa walabummaa barbaachuu fi finnaa empayera demokratessanii akka jirutt tursuu agarsiisuufi.  Garagarummaa kaayyoo taliila gidduu saani jiru juujuu qofatu hin argu. As irratt “keenya” jechuun kanneen walabummaa leellisan, “isaanii” jechuun mootummaa fi mormitoota amanamoo saa fi amanamoo ta’uuf deeman jechuufii.

FOR OROMO, ‘SURVIVAL ITSELF IS A REVOLUTIONARY ACT’

August 06, 2014 | OPride | By Ayantu Tibeso*
It is a great honor to be part of the 50th anniversary celebration of the Macha Tulama AssociationFor a people facing complete erasure, survival itself is a revolutionary act.
The fact that we are gathered here today to honor the founding of Macha Tulama 50 years ago speaks to the fact that despite all odds, we, as a people are survivors. Ethiopian history is full of attempts to annihilate the Oromo—culturally, politically, socially, economically, in all and every ways possible.

የበረሃዉ ጥሪ ከተማሪዉ አንደበት: "ብዕሬን ስነጠቅ ፤ እሮሮዉ ሲበዛ ጠመንጃዉ ትዝ አለኝ::"

August 06, 2014 | በጂቱ ለሚ*
መልዕክት ለትግራዩ የወንበዴ ቡድን!

እናቴ በተፈጥሮዋ ቻይና ርኅሩኅ ናት። ሰሞኑን ግን ከወትሮዋ በተለያ መልኩ ማልቀሱን አብዝተዋለች።  እናቴ ‘Abdii koo’ በሚትለዋ አጭር ሀረግ ብቻ ደስታዋን ፣ ሀዘኗን ፣ ስስትዋን ፣ ጥልቅ የእናትነት ፍቅሯን ፣ ተስፋዋን ፣ ምክሯን ፣ ግሳፄዋን ፣ድካሟን ፣ ብርታቷን… ሁሉ ነገሯን ትገልጻለች። በቤት ዉስጥ የምንኖረዉ ሁለታችን ብቻ ነን ። ማታ ማታ እቤት ዉስጥ ቁጭ ስንል እኔ TVዉ ላይ ሳፈጥ እሷ ደግሞ በTVዉ ግርጌ  በተንጠለጠሉ ፎቶዎች ላይ ዐይኗን ተክላ ታሰላስላለች። አንደኛዉ ፎቶ ያባቴ ሲሆን ሌሎቹ የዘመድአዝማድ ፎቶዎች ናቸዉ። እናቴ ከፎቶዎቹ መካከል አንደኛዉን አተኩራ ባየች ቁጥር ዕንባዋን መቆጣጠር ይሳናትና ወደ ጓዳ ገብታ ታለቅሳለች። ተመልሳ ትመጣና ደግሞ እንዳልከፋ ልታረሳሳኝ ትጥራለች።

Ethiopia sets up anti-Ebola committee

August 03, 2014 | Anadolu Agency
“A national committee is SET UP to design a guideline enabling to prevent Ebola,” institute spokesperson Abel Yeshaneh told Anadolu Agency. "The guideline will be made official soon.”  
Ethiopia has set up a national committee to draw up a plan to prevent and contain any possible outbreak of the deadly Ebola virus, which is currently sweeping West Africa, the country’s Public Health Institute said.

“A national committee is set up to design a guideline enabling to prevent Ebola,” institute spokesperson Abel Yeshaneh told Anadolu Agency. "The guideline will be made official soon.”
“Members of the committee are drawn from the Ethiopian Airlines, the Ministry of Health and other stakeholders,” he said.

THE ROLE & REVOLUTION OF OROMOO ARTISTS

REMEMBERING THOSE OROMO ARTISTS WHO SACRIFICED THEIR LIFE FOR THE OROMUMMA EXCISTANCE


Across this planet, people have used music in diverse ways. For many, music is not only an expression of merely one’s culture; it is also a vehicle for vocalizing social and political outcries. Music has been used to artistically protest against unacceptable conditions and treatment, such as oppression and state repression, to communicate, to relieve psychological or physical stress and strain, and to relay significant political messages to the general masses. From the “We Shall Overcome” musical outcry of the Civil Rights Movement in the U.S. to the music of anti-Apartheid movements in South Africa, music has become a vital mode of social relief and political expression.Today, I would like to particularly look at revolutionary musical artists from two Oromo music bands that formed in the early 1990s when the Oromo Liberation Front (OLF) joined the transitional government of Ethiopia.