Oromia’s Irreecha Festival – A Revival of an Ancient African Culture – An Attempt to Understand and Explain

Fulbaana 27, 2015 | By Mekuria Bulcha, Ph. D
Irreech 1903 at Lake Hora Bishoftu town
Irreecha 1903 at Lake Hora Bishoftu town. Thanksgiving, forgiving and forward looking expression day for Oromo.
Irreecha (also spellled Irreessa), the Oromo equivalent of Thanksgiving, was traditionally celebrated bi-annually in different parts of the Oromo country. The Irreecha Birra festival is celebrated in the month of September and Irreecha Arfaasaa in the month of April. Although it was a non-political festival, the irreecha was suppressed by Ethiopian regimes. Brought back to life by a struggle for cultural revival which the Oromo have waged during the last fifty, the festival is now playing a significant role in the manifestation and preservation of Oromo national identity. The festival in its traditional form is celebrated in different localities across Oromia. At the national level, it is an event that brings millions of Oromos from all over the Oromo country and non-Oromo visitors from other parts of the world to the shores of Hora (Lake) Arsadi in the city of Bishoftu in central Oromia. As such, it has no parallel in Africa. The festival is celebrated not only in Oromia, but has become an event which is observed transnationally by tens of thousands of Oromos settled in many countries around the world.

Humni Addaa WBO Dhiha Oromiyaa Baha Wallaggaa Keessatti Loltoota Wayyaanee Farra Ummataa Ta’an Haleelee 12 Ol Hojiin Ala Godhe.

Fulbaana 25, 2015 | Oduu Tarkaanfii Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)

Dhiha Oromiyaa keessa kan sossohu Humni Addaa WBO tarkaanfii loltoota, hidhattootaa fi basaasota wayyaanee irratti fudhatu itti fufuun tibbanas humna diinaa haleelee injifannoo galmeessee jira.
Haaluma kanaan Humni Addaa WBO Fulbaana 18, 2015 Baha Wallaggaa Ona Haroo Limmuu bakka Daalota jedhamutti waraana wayyaanee haleeluun loltoota 3 yeroo ajjeesu, kanneen 9 ol ta’an ammoo haalaan madeessuu Ajaji WBO Godina Dhiha Oromiyaa beeksisee jira. Lola kana irratti rasaasni 120 fi boombiin harkaa 6 diina irraa dhuunfatamuunis gabaafameera.

"Duumessa Salaalee" Wallee Haaraa Hawwisoo Qeerroo Hagayya 2015

             

ABO fi QBO Ololli Kamuu Hin Diigu !

Fulbaana 23, 2015 | Simboo Abbaa Danuu

(Olola Abbaa Biyyaa Roobaa fi OMN)
abbaabiyyaaGaaffii fi deebii OMN Abbaa Biyyaa Roobaa waliin gaggeesse kan kutaa 4tti qoodamee dhihaate nin hordofe. Abbaa Biyyaa Roobaa qabsoo keessatti nin beeka. Umrii isaa keessaa baroota hedduu kan inni qabsoo Oromoof wareegeef kabajaa fi jaalalan qabaaf. Haa tahu malee gaaffii fi deebii OMN waliin gaggeesse kana Kutaa isa xumuraa (4ffaa) keessatti dubbii inni ittiin hoogganoota gaafatamaan isaa ol turan yakkuuf carraaqe oggaan dhaggeeffadhe hedduun isa taajjabe. Bakka isaa bu’een qaanfadheefi. Kan hin qaanfanne nama qaanfachiisa jedhu mitii? Abbaan Biyyaa yeroo qabsoo keessa turetti akkuma jabinas qabu laafina/rakkina guddaa namuu irratti beeku kan namni isa waliin qabsoo keessa ture hundi ragaa bahuu danda’u qaba ture. Kunis ilaalcha gosummaa ti. Abbaan Biyyaa yeroo gaarreen Oromiyaa keessa tures tahe yeroo biyyoota ollaa keessa ture ilmaan Oromoo qabsoof jecha isa waliin hiriiran keessaa namoota naannoo Oromiyaa murtaawaa qofa filee fi odeeffatee ofitti qabuudhaan noonnoolee biroo irratti kakaasuu fi olola maqa balleessii hoogganoota jaallan isaa tahan kan naannoolee Oromiyaa hanga tokkoo irratti of qusannoo takkaan maleetti gaggeessaa nama turee dha.

Qabsoon Oromoo Eessa Geesse?

Fulbaana 23, 2015 | Ibsaa Guutama Irraa | Gubirmans.com

Dur bara ijoollumaa inna warra saaniif hurraa bu’anii yk horii tiksanii yk dirree keessa taphataa oolanii manatt deebi’an ijoolleen olla toora tokko galanii mataa saanii dugda kan isaan fulduraatt irkisuun harkaan mudhii saa qabatanii deemuu eegalu. Kan duraa hoogganu qofatu waan halle arga. Jarri toora galan sun akkuma lafa ilaalanitt walfaana “Geenyee” jedhu. Kan fulduraa hogganu “Gawuu geenyee” jedha. Utuma akkasiin gaafataa, deebii “gawuu geenye” jedhu argataa deemanii, hoogganni “Geenye” jedha. Ol kahanii yoo laalan ganda gahaniiru. Waa abiddarra jira taanaan manni hin aara. Gorora coccobsaa gammachuun mana ofiitt arreedu. Karaa bu’aa bahiin itt baayyate irra haananii manii saanii gahuu caalaa kan gammachiisu hin turre.

Where is the Oromo Struggle Now?

September 23, 2015 | By Ibsaa Guutama* |  Ibsaa Guutama: Gubirmans.com

In olden days when they collect fire wood or fetch water, or when they spend the day playing in the fields and go back home, kids walk in a file all holding the waist of the other and putting the head on back of one in the front. Only the leader is able to see the surrounding; the others see only the ground beneath. All behind ask, “did we reach” without raising their heads. The leader replies, “we are almost.” They go on asking the same question and getting the same reply until the leader announces “Here, we are!” When they raise their heads, they see they have arrived home. Something is on the stove; the house is emitting smoke. They run with joy to their individual houses salivating. There was no more happiness than overcoming the tortuous road and reaching one’s goal.

Ganda Goosuu Wangee,Godina Lixa Shaggar Anaa Midaa Qanyii Keessatti Gaaffii Mirgaa Ka’een Wal Qabatee Qonaan Bultooti Oromoo 20 Hidhamuu Qeerroon Gabbaase.

Fulbaana 20, 2015 | Qeerroo.org

Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyii Qonnaan Bultootni Oromoo 20 olitti lakka’aman balleessa tokko malee Oromummaan Yakkamuun hidhatti darbataman. Aanaa Midaa Qanyii diddaan uummataa fi barsiisotaan jabaachaa jiraachuun walqabatee qonnaan bultootni fi uummatni sirna bittaa Wayyaanee afaan qawween durfamuun dirqamnee hin bullu jechuun murtii isaanii jabeessan, Abbaan irree Wayyaanee fi Ergamtuun wayyaanee OPDO’n jibbinsaa fi diddaa Uummataa Oromoo haaloo bahuuf jettee qonnaan bultoota Oromoo 20 olitti lakka’aman Oromummaan Yakkuun AANAA MIDAA QANYII ganda Goosuu Wangee keessa human poolisaan ukkamsuun mana hidhaa Waajjira poolisii Anaa Midaa Qanyii  magaalaa baallammiitti hidhuun dararaa jiraachuun ibsame. Maqaa Qonnaan Bultoota Oromoo hidhaatti darbaman kana keessa Muraasni nu qaqqabe jira.

OMN: Gaaffiif deebii Obbo Ibsaa Guutamaa waliin taasifne [Kutaa 1ffaa fi Kutaa 2ffaa]

Kutaa 1ffaa                                                                        Kutaa 2ffaa
 

SAAMICHI MAQAA “ABO” OROMUMMAA FI BILCHINA QALBII DHABUU IRRAA MADDA?

Fulbaana 20, 2015 | SEENAA Y.G(2005) | Kutaa 1ffaa

Nama Qabsoo keessatti hirmaate mitii, sabummaa qofti itti dhaga’amee waan gaggeeffamaa jiru miidiyaa irraa qofa ka hordofu, dhugaa adeemsa qabsoo Oromoo, dogoggora tokko malee dubbachuu ni danda’a. Seenaa fi yeroo irraa barachuu jechuun kanadha. Haqa Kana mirkaneessf ragaan adda duraa, Ummata Oromoo kabajamaadha. Gaaffii, Ummati Oromoo hanga dhumaatti maaliif ABO waliin dhaabbachuuf murteeffate?? Waggoota 26n dabran ABOn Biyya keessa odoo hin jiraatiin, Ummati of laatee isaaf falmuun maal irraati? gaaffii jedhuuf deebii haqaa kan kennu, Oromoo ofittummaa irraa bilisa ta’ee qofaadha. Deebii gaaffii kanaa adda baasanii beeku ykn hubachuu irraa, Namoonni hedduun karaatti deebi’aniiru. Gariin ammoo ittiin dogoggoranii, Jaalala ummataa ofittummaan laaquuf, akka malee kachachalaniiru. kanneen ABOn dhaaba haqaaf dhaabbate ta’uu hubatanii beekan, mooraa haqaatti deebi’anii kabajaa waa hundaa olii kan ta’e,“kabajaa Ummataa” argataniiru. Kanneen ittiin Dogoggoran ammoo, Maqaa ABO jedhamu saammatanii humna ofii dhaabbachuuf yaalanii itti salpahataniiru. Salphachaas jiru. Ofii salphatanii Dhaaba Ummata miliyoona 45 ol bakka bu’uu, kan maatii fi hiriyyootaa taasifachuus yaalaniiru.

መልእክት ለፕ/ር መስፍንና አጨብጫቢዎቻቸዉ

WAAMICHA WALGAHII MISEENSOTA "WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA (WHOA)/ OROMO COMMUNITY ASSOCIATION IN EUROPE (OCAE)” e.V. (Inc.)

 
Fulbaana 15, 2015 | WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA (WHOA) irraa

Kabajammo Ilmaan Oromoo Ardii Awuroopaa kessatti argamtan maraaf,
Walgahiin miseensoota WHOA/OCAE e.V. (Inc.) yeroo lamaffaatif magaalaa, Frankfurt am Main/Bornheim (Arnsburger Straße 24, 60385 Frankfurt am Main) jedhamu keessatti guyyaa gaafa Onkololeesa (October) 04, 2015 qophaa’ee jira. Walghii kana irraatti akka hirmaattaan kabajaan isin afeerra. 
 • Guyyaa walgahii/ Date of meeting:  ::::::::::> Onkololeesa (October) 04, 2015 
 • Sa'aatii walgahii/ Time of meeting:  ::::::::::> 12:30 WB (PM) ‐ 18:00 WB (PM) 
 • Bakka walgahii/ Place of meeting:   ::::::::::> SAALBAU Bornheime 
                                                                               Arnsburger Straße 24
                                                                               60385 Frankfurt am Main
   
 • Geejiba/ Transport: :::::::::::::::::::::::::::::>Vom Hauptbahnhof mit der U-Bahnlinie U4 bis zur U4Haltestelle, "Höhenstraße", 5 Minuten zu Fuß 

  From the central train station (Hauptbahnhof) take the underground U4 to the underground station “Höhenstraße”, 5 minutes on feet 
Namoota Koree Hojii Raawwachiiftuu irra odeeffannoo (information) dabalataa feetanif lakkoofsa bilbila (telefoona) kanatti bilbilsaa:  
lakko.bil.:  +49(0)17653498098 
                  +49(0)15210106906
                  +49(0)15210531811
 

Wal ta'iinsaa fi Wal ganiinsa Torban tokko Keessatti

Fulbaana 14, 2015 VOA Afaan Oromoo

Oduu kanaaf ittiin ka’umsa kan ta’an obbo Mollaa Asgedom ibsa isaanii kan Ytube irraa argameen Mootummaa waliin hojjetaa turre jedhu.

Nuti jedhan obbo Mollaan qabsoo hidhannoo geggeessaa turre. Maqaa sochii keenya sochii dimokraasummaa uummata Tigraagyn ijaaramnee yeroo yerootti haalawwan jiran gamaaggamaa ennaa adeemnu, hiika kan hin qabaannee ta’uu isaaf haala mootummaa shabiyaas gad fageenyaan gamaaggamnee duraan qabsoo biyyaaf ta’a jedhu jalqabnee turre.  Adeemsa keessa garuu mootummaa waliin wal arguu dhaan marii bal’aa geggeessaa yeroo dheeraaf waliin hojjetaa turre. Loltuu shaabiyaa nu mudatu of duraa haxaa’aa akkuma argamu namoonni dadhabanii as ga’aniiru jedhan.

Saving Ethiopia from who?

September 11, 2015 | By Rundassa Asheetee Hunde

ethiomergerThe recent merger between four Habasha rebellious groups provides the Oromo people an opportunity to re-examine the way they have been thinking about their existence as people. It is obvious that there were many frustrating situations that have occurred for the Oromo people because of OLF’s failure to recruit honest and dedicated nationalist Oromians. Because of the empty reassu­ran­ces and charming words that these dishonest TPLF spies inside the OLF often spoke, the OLF had been ali­enated from the Oromo mass up until recently.

Mean time, initially being inspired by freedom loving Oromo prisoners, Brihanu Naga, a man who now become the chairman of “Save Ethiopia” formed a rebellious group known as “Ginbot 7”, with clear goal to stop the Oromo people’s aspiration for freedom. Brihanu Naga often spoke how frightened he was by what the Oromo prisoners have been saying to him when he was a prisoner and that he decided to do something before the Oromos brake his Ethiopia apart. Another hatful man toward to the Oromo people, Andargachew Tisge, also said that he can’t accept any country known as Oromia.

Tsegaye Dandana: a living Oromo music legend

September 06, 2015 |OPride

Prominent Oromo musician Tsegaye Dandana has been released from Adama General Hospital, after weeks of treatment for what's been described as a bone cancer, according to reports on social media.

Tsegaye, who is also known as Sayyoo, is among the pioneers of Oromo musical revolution that took off in the 1970s, a time when, in his own words, "there's an official one attire and one language" policy.

Tsegaye says he took an unusual path to music and prominence. He was born and raised in Ambo, 126 kilometers from Addis Ababa, Ethiopia's capital. In the late 1970s, he moved to Finfinne with his brother to attend comprehensive school. Tsegaye, who was only 14 years old at the time, recalls hearing Abebe Tessema, Abitew Kebede, Tilahun Gessesse and Ali Birra's music over the radio, but says he did not have a budding childhood interest in singing.

TPLF is getting Ready to implement the Master killer:--‹‹የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማስተር ፕላን በአዲሱ ዓመት ይፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል››

01 September 2015 ተጻፈ በ       

አቶ ኃየሎም ጣውዬ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 54 ሺሕ ሔክታር መሬት ስፋት አለው፡፡ አስተዳደሩ በአሥር ክፍላተ ከተሞችና 116 ወረዳዎች የተዋቀረ ነው፡፡ በዚህ የአስተዳደር ክልል ውስጥ የሚገኙ ይዞታዎች በመንግሥት፣ በግለሰብና በማኅበረሰብ

የተያዙና  በበቂ ያልተደራጀ በመሆናቸው፣ ለሙስናና ለሕገወጥ ድርጊቶች ተጋላጭ ሆነው ቆይተዋል፡፡ በተለያዩ ወቅቶች አዲስ አበባን የመሩ የአስተዳደሩ አካላት እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ሙከራዎችን ቢያደርጉም፣ የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የተደነገገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 እስከወጣ ድረስ ለውጥ አልታየባቸውም፡፡ ከዚህ ጊዜ በኋላም በብዙ አደረጃጀቶች ያለፈው የአዲስ አበባ መሬት አስተዳደር በቢሮ ደረጃ በድጋሚ ተዋቅሮ ‹‹የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ›› ሆኖ ተደራጅቷል፡፡ ቢሮው በሥሩ ሰባት ኤጀንሲዎች ያሉት ሲሆን፣ አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅና ሁለት ምክትል ሥራ አስኪያጆች አሉት፡፡ ሰባቱ ዘርፎች የተቀናጀ መሬት ማዕከል ከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት፣ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባ ኤጀንሲ፣ የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት፣ የግንባታ ፈቃድ ቁጥጥር ባለሥልጣን፣ የመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ጽሕፈት ቤትና የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጀንሲ ናቸው፡፡