Wallee haarawa mata dureen isaa GABBISAYYOO jedhu weellisaa RAAJII ADDUNYAATIIN

         

Oromos in Diaspora Rally to Commemorate the Victims of the 2016 Irreecha Massacre and Protest the Violence and Political Repression in Ethiopia

Press Release
Oromos in Diaspora Rally to Commemorate the Victims of the 2016 Irreecha Massacre and Protest the Violence and Political Repression in Ethiopia
The Irreecha massacre, by the TPLF forces, on October 2, 2016 in Bishoftu, where an estimated 678 peaceful celebrators were murdered, marked a major turning point in the Oromo history. 
This year, while celebrating the Irreecha festival, Oromo communities in the Diaspora will commemorate those who were murdered in Bishoftu on October 2, 2016 by the Ethiopian government forces and the conditions they created to victimize innocent people. Irreecha is an ancient Oromo cultural tradition which survived many years of repression, and continues to flourish. It is observed in late September and early October annually at the historic Lake (Hora) Arsadi near the town of Bishoftu, about 25 miles south of Finfinee (Addis Ababa). In recent years three to five million people attended the annual festival. For the Oromo, the day and the ground of the Irreecha celebrations are sacred. Participants gather and proceed in peace (nagaa); with greeneries in their hands, they chant praise to their God and pray for good life and prosperity for their families.

Seife Nebelbal Radio – Oromo News in Amharic – September 24, 2017

         

"Bishaan Kokkee Gahe Du’aan Gahe’’

September 24, 2017 | Waaqoo Nooleetin

Mootummaan gabroomsaan kufaatii isaa mirkaneeffate kamuu humna qabutti fayyadamee kan doorsisuu fedhe sodaachisee qabeenya isaa irraa saamuun dhameefachuun ittiin jiraatuu, kan biqqisuu barbaadu qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqaasee abbaa ofii fedhe irra qubsiisuu, kan hidhuu barbaade jumlaan ukkaamsee dararaa fi hararaafamaaf affeeruu, kan ajjeesuu barbaade ammoo guyyaa saafaan adda keessa qiyyaafatee rukutuun biyyotti makuun alattii gara nyaattee fi boruu gaabbaan inni tililuuf tokkollee hin jiru!

Oromummaa is under Threat: An Urgent Call for Unity of Purpose

September 23, 2017 | By Garee Mo'uu

Preamble
For a keen observer, it is not very difficult to see that genocide is happening in Oromia against the Oromo people. Merriam-Webster dictionary defines genocide as “a deliberate and systematic destruction of a racial, political, or cultural group”. A deliberate and systematic destruction of the Oromo people has been taking place since Woyane assumed power 26 years ago. The current situations in various parts of Oromia appear to be the beginning of the final phase of TPLF’s plan to wipe out our people. While all of this is happening, the so called international community is doing nothing but watching; in some cases they are encouraging the Woyane bandits by giving them resources that they need to accomplish their sinister plans. We have observed the world powers shading their crocodile tears but doing very little to stop the genocide. At this point, they have no moral authority to tell us what we need to do to defend ourselves. It is, therefore, up to us, the Oromo People, to stop this carnage using whatever means available. We must rise up in unison, as we have successfully done in the 16th century, and defend ourselves from these cruel creatures and restore our freedom, liberty, and dignity. In this piece, we will attempt to address what kind of unity will advance our cause and how we can achieve it.

Ethiopia: Exercise Restraint at Upcoming Festival: International Inquiry Needed into Deaths at 2016 Event

September 19, 2017 | Human Rights WatchEthiopian government and security officials should act with restraint and take concrete steps to prevent injuries and deaths at this year’s Irreecha festival on October 1, 2017, Human Rights Watch said in a report and video released today. Many people, likely hundreds, died in a stampede at last year’s festival, triggered by security forces’ use of teargas and obstruction of exits.
The 33-page report, “‘Fuel on the Fire’: Security Force Response to the 2016 Irreecha Cultural Festival,” details the Ethiopian government’s use of force in response to restive crowds at 2016’s Irreecha. The festival, attended by massive crowds, is the most important cultural festival to Ethiopia’s 40 million ethnic Oromos, who gather to celebrate the end of the rains and welcome the harvest. Human Rights Watch found evidence that security force personnel not only triggered the stampede that caused many deaths but subsequently shot and killed some members of the crowd.

Remembering Irrecha Massacre – Premediated genocide by TPLF

September 19, 2017 | Kichuu | By Worku Gadissa

Down, Down, Down Woyanne!!! These were the chant just before the shooting started at Bishoftu’s Irrecha massacre.

Dararaa Oromota naannoo Beenshaangul Gumuuz irra gahaa jiru!

September 19, 2017 | Abdii Lammii Irraa

Dhalattoonni Oromoo naannoo Beenshaangu Gumuuzl (Matakkal) jiraatan gaaffii mirga namummaa  jechuunus; afaan ofiitiin barachuu, aadaa ofii beekuufi hordofuu( waggaa darbe ayyaana Irreechaa Bishooftuutti kabajame irratti waan hirmaataniif, isintu waan kana gurmeesse jedhamanii) hiree ofii ofiin murteeffachuufi k.k.f. gaafachuu isaaniitiin namoonni 15 ol ta’an  lafa jiranii qabamanii mana hidhaa maa’ikelaawwii fi qiliinxoo keessatti hiraarfamaa jiru. Kaan immoo iddoo buuteen isaanii wallaalamuun isaanii hinbeekamu.

The Dictatorial and Predatory Ethiopian TPLF Regime Will Never Succeed in Instigating Conflicts Between The Sisterly Oromo And Sidama Nations!

SNLF Press Release, 12 September 2017
Wolayta TPLF RegimeThe predatory Tigre Ethiopian Empire is crumbling from within and without. It is destroying itself from endemic economic and political corruption from within. The demise of the brutal regime is precipitated from without by the mass uprising of the majority Oromo nation who are demanding an end to the over a century of political and economic marginalization, and restoration of freedom, justice and self-rule in their vast Oromia land. The Oromo uprising has been continuing since 2015.

Ibsa Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa(THBO/ULFO) irraa kanname

Ibsa: Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa(THBO/ULFO) irraa kanname: Imaammataa fi weerara Shanyi Duguggaa Addi Bilisummaa Ummata Tigree(ABUT/TPLF) fi kittillayyoonni isaani Ummata Oromo Bahaa fi Kibba qubatu irratti bane ilaalchisee.
Birraa 10, 2017
Addi Bilisummaa Ummata Tigray(ABUT/TPLF) impaayera xoophiyaa irreen walitti qabattee bara dheeraaf if jala bulchuuf akka karoorfattee aangoo siyaasaa biyyattii qabatuun beekkamaa dha. Akeeka wayyaanee kana hanqisee waaqatti kan galchuu danda’u, baayyina ummataa, qabeenya lafaa fi gootummaas dabalatee ummata Oromiyaa akka tahe wayyaaneen sirritti beeka. Shiftoonni(TPLF) kun eega aangoo siyaasaa dhunfatee jalqabee imaammata saba Oromo guddaa xiqqa deebisuu fi biyya Oromo balloo fi badhaatu sablammootaa ciree kannuu eega itti fufe bubbulee jira. Imaammata shiraa fi dabaan guutame kana ummanni Oromiyaa ittisaa fi wareegama barbaachisu baasee, baasaa falmachaa jira. Wayyaanoonni kittillayyoota isaa (Liyu Police) haga fedhe garaa isaani guutee leenjisuus biyya Oromootiin qabsiisaan ifiif boolla qotataa akka jiru asumaan hubachiifna. Boolla TPLF fi Liyu Police itti awwaalaman baanna!

Caalaa Bultumee- QOPHII KAAYYOO waliin

         

አባይ ፀሀዬ 12 ልጆቹን ወደ American አሸሸ

             

SQ: Sagalee Qeerroo Biliummaa Oromo, Fulbaana 8, 2017

             

Madda Olola Farreen Qabsoo Oromoo fi Karoora Isaani

Fulbaana 10, 2017 | Omsy John irraa


Seensa
Uummani cunqurfamee kamuu cunqursaa jalaa bahuuf falmachuun haqaa turee fi jiru dha. Fuuldurattis, haga cunqursaan jiruti itti fufa. Kuni mirga namuu dhalootan qabu. Seenarra akka hubannutti biyyi kamuu, yeroo fi bifti isaa adda adda haata’u malee, falmii kana keessa darbanii ijaaramani. Carraan uummataa Oromoo fi Oromiyaas kanaraa adda hin tahu.

“KORRI SABAA” GAGGEEFFAMEE KAN “ABO”TI !!------- Kutaa 1ffaa

Fulbaana 03, 2017 | SEENAA Y.G(2005) | Kutaa 1 ffaa

Korri sabaa ABO 4ffaan milkiin xumuramuu isaatti gammachuun kiyya dachaadhaa. Ilmaan Oromoo Biyya keessaa fi alaa dhaaba waa hundaa dandamatee sadarkaa kanarra ga’ee jiruuf gammachuu fi Injifannoo akka hawwan shakkii tokkollee hin qabu. Dhugaan tokko jira. ABOn Kora kana gaggeesseuuf qofawareegama GAMA HUNDAAhin kafalle. Komee irraa of ittisuuf jedhee  qophii waggaa 2 olii fi Dinagdee ol aanaas akka hin ramadinee beekamaadhaa. Korri kun yeroo kanatti gaggeeffamuun murtee dhaabichaati. Yeroo itti gaggeeffatee kanatti itti amaneeti. Dhaabni kun Kora kana gaggeeffachuu qofa osoo hin taanee, Kora kana booda maal gochuu qabnaa fi Ummatatti maal fudhannee baana ?jedaniilleeakka irratti hojjatan beekuun wal kabajuuf tola. beekuunis barbaachisaadhaa. Kun amma raawwateera. Murteelee fi qophiilee barbaadamuu hojiitti hiikuun eegalameera. Maaliif jennaan haalli siyaasa Oromoo irra jiru sadarkaa murteessaa fi ifaa irra waan jiruuf. Hanqinnis jiraannaan, dhaaboota siyaasaa addunya irraa adda kan isaan taasisuu hin jiru.kana qalbifachuun dansaadhaa.

Dammaqi itti fufii!!!--- Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Fulbaana 02, 2017 | Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Eenyummaa kee bari, ofii of gaafadhu,
Bakka yaadde gahuuf, obsa boraafadhu,
Deemaan si hin daddaaysin, hamilee horadhu,
Nama osoo hin taane, uumaa kee sodaadhu,
Harka namaa hin eegin, uumaa kee kadhadhu,
Namatti hin maxxanin, of ta'ii jiraadhu,
Garaaf hin jiraatin, lammii keef dhaabbadhu,
Badii fi gaarii kee hundumaa yaadadhu,
Dhugaan nama taatu, badiirraa baradhu,
Gaarii kee galmeessi, jabeessii qabadhu,
Ciiftee nama hin eegin, fuulduratti kaadhu,
Yeroo keetti hin qoosin, hojiirra oolfadhu,
Maatiin kee kafanaa, tolchii kunuunfadhu,
Lammiin kee gaaddisaa, tolchii kabajadhu!!!

Hayyuu duree fi Itti aannaa Hayyuu duree ABO Kora Sabaa ABO 4ffaa irratti fialataman

Fulbaana 02, 2017 | Feesbukii Dhábasá Wakjira Gemelal Irraa


Hayyuu duree ABO
Ob Daawud Ibsaa Ayyaanaa, Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo.
Obboo Daaud Ibsaa bara 1952 Oromiyaa lixa-kaabaa, Horroo Guduruu, Abunaatti dhalate. 

BREAKING NEWS: ANOTHER HEAVY DEATH TOLL FROM A CONFLICT IN EASTERN ETHIOPIA

September 02, 2017 |Addis Standard, Addis Abeba, September 01/2017

Intense fighting between the Ethiopian Somali and the Oromo ethnic groups in the eastern Ethiopia has left “more than 30 people”, including “more than a dozen army members”, dead and several others injured, Addis Standard learned.

WBO Zooni Kibaa

Fulbaana 01, 2017

“….iddoon jirru bullee horraadha magaalaa magaalaa tana hanga ta’e isin barsiisuf yaadus yoo dhaqxanii argitan wayya jedheen hanguman kutaa duratirratti isinitti himeen bira dabra.
Imalli keeyna gara magaalaa mooyaaleeti ganama yoo baatan malee konkolaataa moyaalee deemu hin argattan.sababasaa qulqulleeffadhee beekuu baadhus sa’aa tokko yoo ta’e konkolaataa sirrichaan moyaalee deemu argachuun mamii guddaadha. Garuu kukkuttanii deemu ni dandeessu bullee horaarraa Yaa’a balloo yaa’a balloorraa Meeggaa meeggarraammoo Mooyaalee ni argarttu.