“BECAUSE I AM OROMO" : A Sweeping Repression in Oromia; Amnesty International’s Full Report

October 28, 2014 | Amnesty International's New Report 

SUMMARY: REPRESSION OF DISSENT IN OROMIA
“I was arrested for about eight months. Some school students had been arrested, so their classmates had a demonstration to ask where they were and for them to be released. I was accused of organising the demonstration because the government said my father supported the OLF so I did too and therefore I must be the one who is organising the students.” Young man from Dodola Woreda, Bale Zone.

Amnesty Says Ethiopia Detains 5,000 Oromos Illegally Since 2011

October 28, 2014 | By William Davison*

Ethiopia’s government illegally detained at least 5,000 members of the country’s most populous ethnic group, the Oromo, over the past four years as it seeks to crush political dissent, Amnesty International said. 

Victims include politicians, students, singers and civil servants, sometimes only for wearing Oromo traditional dress, or for holding influential positions within the community, the London-based advocacy group said in a report today. Most people were detained without charge, some for years, with many tortured and dozens killed, it said. 

Qabsoo Oromoo Irratti Waraana Baname

Onkoloolessa 26, 2014 | OroMedia

Humnooti qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsisiuu barbaadan karaa addaddaa waraana guddaa qabsoo Oromoo irratti bananuun mirkanaa’e.

Oromedian ragaa qabatamaan kan bira gahe, qabsoon Oromoo humnoota keessaa fi alaatiin haleelamaa jira.

Qabsoon Oromoo kaayyoon isaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu dha.
Hunooti Itoophiyaa kanaan dura Oromoo fi Oromiyaa garbummaa jala jiraachisuuf kaayyeffatan garuu waggoota 150 oliif qabsoo Oromoo karaa hundaan hidhanii  balleessuuf yaalii godhaa jiran.
Gama kaaniin, qabsoon Oromoo haleellaa gama hundaa dandamatee ka’us, uleen diinaa keessaa fi alaan qabsoo Oromoo haleeluu irraa hin dhaabbanne.

Nafxanyoota moofaas ta’ee haaraa wajjin hojjennee bilisummaa arganna jechuun garaagarummaa hin qabu, bu’aas hin fidu

Onkoloolessa 26, 2014 | Abdii Boruutiin

Gara ogummaatiin yoo ilaalame, ani barumsa siyaasaa fi seenaa qabaachuu baadhullee, akkan adeemsa siyaasaa keessatti hubadhutti garuu, galii barbaadan tokko gahuuf tarsiimoolee fi tooftaalee adda addaatti fayyadamuun waanuma jiru dha. Karaan tokko bakkee barbaadan tokkotti yoo nama geessuu baates, karaa biraa barbaaduunis akkasuma. Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessattis, haaluma walfakkaataatu mul’achaa jira. Tooftaalee adeemsa siyaasaa keessatti godhaman keessaa inni tokko, dhaadannoo “Diinni diina kiyyaa fira kiyya” jedhus yeroo tokko tokko waan mul’atu fakkaata. Haa ta’u malee, gara QBOtiin yoo ilaalle, diinni diina kiyyaa fira kiyya kan jedhu kun waan hojjetu natti hin fakkaatu. Qabsoo bara 1991 dura godhame keessatti, nafxanyoota haaraa (Wayyaanota) fira ykn tumsa godhatanii nafxanyoota moofaa kuffisuun hanga tokko hojjetee jira garuu booddeen isaa QBOf bu’aa hin fidne.

Dr Diimaa Nagawoo of ODF ordered to leave Ethiopia within 24 hours

October 26, 2014 | mereja.com

Dr Diimaa Nagawoo, the second in command of Oromo Democratic Organization (ODF), has been ordered by TPLF security to leave the country within 24 hours.

An anonymous source has informed us that Dr Diimaa was said to have arrived in Ethiopia for the funeral of late Aadde Tsehay Tolasa, the wife of late Gudina Tumsa, religious leader and Oromo nationalist. Sources claim Dr. Diimaa intended to discuss with the Ethiopian regime about the terms of ODF’s plan to enter Ethiopian domestic politics.

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! [Kutaa 3ffaa]

Onkoloolessa 23, 2014 | SEENAA Y.G(2005)

Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa  & Kutaa 2ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa
Kutaa 3ffaa
Sochii Oromoo Bara 2014 irratti yaadan eegale har’an xumura. Kanneen yaada akka dhuunfaatti naa kennitan guddaan isin galateeffadha. Gaaffiilee akka dhuunfaatti naa kaaftaniif, ammatti deebii laachuun na rakkisa. Waan dursuu qabnu waa hedduun waan jiruuf. Kanneen yaada furmaataa tokko tokko na gaafattaniif garuu, yaadi furmaataa dirree kana irratti walii ibsuun rakkoo waan qabaatu natti fakkaata. Waan gadi fageenyaa odoo hin taanee, irra keessa waan itti jabaachuu qabnu irratti garuu yaada amma eegale xumuree, akkan mariif dhiheessu hin shakku. Waanuma lafa jiru maxxansuu qofaadha. Sochii keenya xiinxallee kan itti aanutti jabaachuun garuu waan fardiidha. Kutaa 3ffaatti haa ceenu.

Dr Diimaan ADO Misooma Itoophiyaa Dinqisiifate!!

Onkoloolessa 21, 2014 | OroMedia Reports (Finfinnee)

Dr. Diimaa Nagawoo
Dr Diimaa Nagawoo misooma Itoophiyaa keessatti deemaa jiurtti hedduu gamamduu isaa keessa beektoti saaxilan.

Akka odeessi nu gahe ibsutti, Dr Diimaan qondaaltota OPDO keessaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi Muktaar Kadir waliin walarganii maryatanii jiru.

Walqunnamtiin kun akka milkaaúuf gahee guddaa kan xabachaa jiru, Ob Alamaayyoo Katamaa ta’úun beekameera.

Akka odeessi nu dhaqqabe ibsutti, Dr Diimaan guyyaa  Finfinnee seene irraa kaasee namoota ijaarsa ODF leellisanii fi qondaaltota OPDO waliin marii iccitaawaa gaggeessaa jira.

In Ethiopia, foreign investment is a fancy word for stealing land


It’s been called by some to be a new form of colonialism. Others say it is outright theft.

Since 2000, over 37 million hectares of land, mainly in the world’s poorest nations, have been acquired by foreign investors “without the free, prior, and informed consent of communities” in what, according to Oxfam and other organizations, constitutes a “land grab.” It’s a portion of land twice the size of Germany, according to researchers.

More than 60% of crops grown on land bought by foreign investors in developing countries are intended for export, instead of for feeding local communities. Worse still, two-thirds of these agricultural land deals are in countries with serious hunger problems. A report by the University of Virginia in collaboration with the Polytechnic University of Milan says that a third to a fourth (pdf, p. 1) of the global malnourished population, or 300 to 550 million people, could be fed from the global share of land grabs.

ከማይሰለጥነዉ የዕብሪተኞች አንደበት: “እስርቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ይሸታል…”

October 20, 2014 | By Jiituu Lammii

ዘመነ ቅኝ-ግዛት (the colonial era) ሲታሰብ ለኣፍርካ ሕዝብና ለምድሪቷ የማይሽር  መራራ ትዝታ ኣለዉ። የዚህ ክፉ ቀን የክፋቱ ልክ፣ የሕመሙ መጠንና የጸጸቱ ጥልቀት ከወሰን ያለፋ ዘመን ተሻጋሪ ነዉ።  የሀገር ባለቤትነትን ከመነጠቅ ኣልፎ ከሰብዓዊ ፍጡር ምድብ እስከ መዉረድ የደረሰ በደል የተስተናገደበት የታሪክ ጥቀርሻ በመሆኑ መቼም በጊዜ ወሰን የማይገደብ የታሪክ ትዉስታ ይዞ ይቆያል። ጥቁሩ ባለሀገር ሕዝብ (the indigenous people) በነጮቹ ወራሪዎች ዕይታ ሲመዘን እንደሳይጠን፣ ያልሰለጠነና ክፉ እንስሳ እንጂ እንደሰብዓዊ ፍጡር አይታሰብም ነበር። ይህንኑ አመለካከት ለማስረጽ ሲባልም ሁለንተናዊ ማንነቱን የሚያጥላሉ በርካታ አዋራጅ (pejorative) ስያሜዎች ተሰጥቶታል። የኣፍርካ ምድርም ቢሆን ወርቅና አልማዝ በገፍ እየታፈሰበት እንኳ የጨለማ ዕምብርት (heart of the darkness, the abode of barbarism and cruelty) ከመባል ኣላመለጠም።

Dr Diimaan Nagawo ADO irraa Abbaa Duulaa DhDUO Wajjin Du’agahii Taa’e!

Onkoloolessa 20, 2014 | Oromedia.Net

 Ittaanaa Dura Taa’aa ODF kan ta’e Dr Diimaa Nagoo gabaasa dhimma isaa ilaalchisee bahe irratti hedduu akka aare beekame.

Baddallee Abbaa Waggaa:- Seenaa irratt qabattee gabaabduu

Onkoloolessa 16, 2014 | Ibsaa Guutama Irraa | Gubirmans.com

Duulli Oromoo jaarraa 16faa keessa  Laga Gibee fi Baaroo gidduu qubate Odaa xixinnoo fi bulcha sirna Gadaa irraa maqe dhaabbachuutti ka’e. Keessaammo kanneen dhiddheessa gamanatt hafan sirna mooti irratt hundaawe ijaarratan. Dhugeeffannoos kan dudhaan adda tahe guddifatan.

Jimma, Gomma, Limmuu fi Gumaan hidhata walgargaarsaa tokko ummatanii turan. Jarri kun “Afran Naggaadotaa” jedhamu turan. Isaan irraa gara lixaatt kan jiran Gabbaa, Haannaa, Leeqaa fi Nooleen sirna dudhaa guutummaatt akka jara kanaa hin gaddhiisne. “Afran Oromoo” jedhamu turan. Buunnoon isaan keessatt argama. Murni lachanuu naannicha humna tokko jala galchuuf lola hedduu haa gaggeessan malee dubbii hubachuutt yoo ka’an nagaan tokkummaa uummachuu yaaluu eegalan. Garuu utuu hin xumuratin humni Habashaan Raas Tasammaa Naadon hogganamu gargar baasee gad ciruun tokko tokkoon of jala galche.

Sources: Ethiopian Government Plan to bomb Addis Ababa

October 16, 2014 | Hara Ethiopia

Hara Ethiopian has confirmed from multiple sources that the alleged an imminent terrorist attack in Addis Ababa, Bole area is planted by the regime and intentionally leaked the information to U.S. officials through its Somali national double agents.
 
Hara Ethiopia sources have revealed that Tigray People’s Liberation Front’s National Intelligence head Getachew Assefa and General Gebre Adhana meet with Gen. Mohammed Sheikh Hassan, Gen. Abdirahman Abdi Hussein and Farah Sheikh Abdiqadir of Somalia nationals in Dire Dawa in October 10, 2014 to fabricate terrorist attack plot.

Aadde Tsahaay Tolasaa (1930-2014) waggaa 84tti Boqotan.

Onkololeessa 15, 2014 | Oromedia.net

Haadha warraa Qeesi Guddinaa Tomsaa ka turan Aadde Tsahaay Tolasaa wagga 84tti addunyaa kana irraa boqotan.

Aadde Tsahaay Tolasaa dhukkubsatanii otuu Hoospitaala Land Mark jedhamutti waldhaanamaa jiranii Onkoloolessa 12, 2014 Oromiyaa/Finfinneetti addunyaa kana irraa du’aan boqatan.

Adde Tsahaay bara Dargii keessa abbaa manaa isaanii murtii faashistummaa Dargiin kan dhaban caala iyyuu waggoota 10ni oliif mana hidhaa keessatti dararaa turuun isaanii kan beekamuudha.

Ethiopian Airlines Should be Called Ebola Airlines

Ethiopian Airlines is accused of spreading Ebola to Ethiopia,
and potentially to East Africa
October 15, 2014 | Madote.com

A few weeks ago, my friend and I were discussing the dangers of Ebola to the Horn of Africa. Long story short, we both felt the virus would come to Ethiopia via Ethiopian Airlines, and that it would gradually spread to other countries in the region months later.

Yesterday, a report claimed there are four suspected cases of Ebola in Addis Ababa, and that the virus allegedly came from an unnamed West African diplomat who flew in to the country with Ethiopian Airlines.

While numerous carriers have suspended flights to regions suffering from an Ebola outbreak, Ethiopian Airlines remains the only carrier in East Africa to continue several flights daily to these affected regions.

ETHIOPIA: Minor gets prison terms for alleged political instigation, a Human Rights group calls for an urgent action

ETHIOPIA: A Minor Gets Prison Terms for Alleged Instigation
HRLHALogo2011

HRLHA – URGENT ACTION

October 14, 2014

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) strongly condemns the sentencing of Abde Jemal, a fourteen-year-old minor, in adults’ court to four years in prison and $700.00 Birr fine for allegedly inciting people to political violence. According to HRLHA’s correspondents, Abde Jemal was arrested by the security agents while tending his parents’ cattle out in the field. HRLHA has learnt that Abde Jemal was severely beaten up (in other words, physically tortured) following his arrest by members of the security force in order to coerce him into confessing in court to the alleged crime. To begin with, this was allowed to happen despite the provisions of the UN Convention on the Rights of the Child 1990, to which Ethiopia is a signatory, and which clearly states under Article 37(a) that State Parties shall ensure that “No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”; and additionally guarantees under article 40, sub-article 2(a) that every child alleged as or accused of having infringed the penal law should … “Not be compelled to give testimony or to confess guilt.”

"Oromoo Ta’u Baadhuus Waa’een Oromoo Waa’ee Kooti"

Onkoloolessa 15, 2014 | VOA Afaan Oromoo | Jaallannee Gammadaa Irraa

Gazexxessaa fi barreessaa kan ta’e Obbo Tasfaayee Gebre Aab dhiyeenya kana kitaaba haaraa barreessuun magaalaa Waashingtan Dii Sii keessatti eebbisisanii jiru.

Seenaa Oromoo barreessuun kan beekamuu Obbo Tasfaayeen oromoo ta’u baadhuus isaan giddutti dhaladhee waaniin guddadheef Seenaa isaanis kan kooti.Nan beeka kanaafis nan barreessas jedhu.

The U.S. Embassy in Ethiopia Warns Potential of an Imminent Terrorist Attack in Addis Ababa, Bole Area

October 15, 2014

The U.S. Embassy advises U.S. citizens in Addis Ababa to avoid large crowds and places where both Ethiopians and westerners frequent.  The Embassy has received threat reports of al-Shabaab’s intent to target the Bole area.  Restaurants, hotels, bars, places of worship, supermarkets, and shopping malls in the Bole Area should be avoided until further notice because they are possible targets for a potential imminent terrorist attack.  While the exact location of this planned terrorist attack is not known, U.S. citizens should continue to maintain heightened personal security awareness.

The Forgotten Carnage in South Ethiopia’s Sheko-Mezenger Zone: - Hundreds reportedly have been Massacred and the Killing is Ongoing!

October 14, 2014 | Sidama National Regional State Information Network | By Denboba Natie


Since the West’s darling, the most barbaric late dictator (who has been known for his ability to make dictatorship and massacre acceptable by his Western War on Terrorism allies such as George W. Bush and UK’s Tony Blair and some of others EU Countries), the late Ethiopian former Prime Minster ‘Meles Zenawi’ passed away in 2012; the Ethiopian current rulers (his mentee cronies) have decided to be led by his ghost instead of addressing the needs and interests of the peoples they claim representing. Ethiopian is a country where, as North Korea counterpart -being led by the ghost of the dead person. Go to Addis Ababa, you don’t see any difference between the North Korea and Ethiopia.

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA ! HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!!! [Kutaa 2ffaa]

Onkoloolessa 14, 2014 | SEENAA Y.G(2005)

Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa

Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada’u keessaa hangam ta’a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Seenaa Qabsoo Oromoo Jalqabaa hanga Bilisummaatti jiru yeroon itti katabnuu fi seenaaf keenyu ni dhufa. Hojii guddaan, yeroo sana asi butuuf hojjachuudha. Sochii itti jirru kana yeroo hundaa madaaluun dansaadha. Madaalliin kun gama lamaan ta’uu danda’a.

The Oromoo Gadaa Republic Government Structure and Proposed Culture Relevant Oromoo Name to Oromoo Community Organizations

October 14, 2014 | By Iddoosaa Ejjetaa*

Dear “Hawaasa Ilmaan Gadaa Oromoo”:
gadaare

Irreecha 2014: Against the waves; Insights of the 2014 Irreecha festival

October 13, 2014 | By Daniel Dormeyer | The Ethiopian Reporter
33702fafe493ac4046540634dd269336_L
When they left from Addis Ababa early in the morning of Sunday October 5, the two Europeans, James Cator from England and Daniel Dormeyer from Germany, accompanied by two Ethiopians, Minassie Alemayehu and Haile Mekonen, did not really gauge the significance and importance of what they would experience when attending Irreecha in Bishoftu, Oromia regional state, around 45 minutes south of the capital.

Oromia The Price of Aid; Watch the trailer of the movie by Amanda Walsh

            

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!!! [Kutaa 1ffaa]

Onkoloolessa 11, 2014 | SEENAA Y.G(2005)

Bara 2014” Ummati Oromoo Mirga Abbaa Biyyummaa isaa kabachiisuuf yk deeffachuuf, Biyya keessaa fi alatti Qabsoon gaggeessaa jiru, diina irratti waloon hojjachuun bu’aa qabeessa ta’uu qofa odoo hin taanee, keessa isaatti, sochiin Nama dhuunfaa eegalee amma dhaabaatti, dabrees/darbees amma Ummataatti gumaacha yoo taasifne, Injifannoon dhihoo ta’uu kan itti hubateedha jedheen amana. Nama waan hojjatame gamaagamee, isa itti aanuuf maaltu nu irraa eegama? sochii keenya kana irra bal’ifnee yoo itti fufnee Gabrummaa jalaa ba’uu dandeenya, kana irra yoo wal dhaggeeffannee fi wal utubne…… jedhee kan herreeggateef, Barri 2014 barnootaa fi hamilee guddaa nu keessatti uumuu irra taree, sochii itti aanuuf bu’ura godhata. Ummata Mirga isaaf saganteeffatee Biyya keessaa fi alatti sochaa’aa jiru, diinni hangamuu hammeenya nu irratti hojjatu, qabsoo Ummata kanaa dhaamsuu akka hin dandeenye, Ummati kun Qabsoo walii galaaf Qophaa’aa jiraachuu fi kunis injifannoo Ummata kanaan akka Goolabamu diinni dirqamaan akka fudhatu taasisa.

Hawaasni Oromo Ingilizi (UK) ayyaana irrecha bara 2014 Fulbaana 27 sirna ho'atin kabajatee ole

Onkololeessa 09, 2014
Hawaasni Oromo Ingilizi (UK) ayyaana irrecha bara 2014 Fulbaana 27 sirna ho'atin kabajatee ole. Sirna kana irratti ummatni sa'atii 11tti walitti qabamudhan Waaqa weddudhan galateffataa, araara kadhataa gara laga ebbaatti demudhan qarqara bishaan kanaatti ebbi rawwatera.

Transparency International data shows Ethiopia suffers from high levels of bribery

October 06, 2014 | Transparency International Press Release

Transparency International said today that contrary to recent reports, it has not ranked Ethiopia as the least corrupt country in Africa.

Data from the anti-corruption group’s research shows that Ethiopia’s citizens and institutions suffer from high levels of bribery.  

Transparency International’s Global Corruption Barometer 2013, a public opinion survey published in July 2013, showed 44% of respondents in Ethiopia who had come into contact with one of eight public services reported having paid a bribe.

A 1917 Photo, Taken Before Erection of Menelik’s Statue in 1930 at Birbirsaa /Piazza in Finfinne, Shows Odaa Ya’aa Gulelee

October 06, 2014 | Gadaa.com

A 1917 photo (i.e. a photo taken before the erection of the Menelik’s Statue in 1930 at Birbirsaa /Piazza in Finfinne) shows Odaa Ya’aa Gulelee (i.e. the Assembly Site of the Gulelee Oromo tribe.) That’s exactly what our forebears told us in their history. According to the history, the Odaa was cut down to build the statue of Menelik II, which now stands at Piazza (if front of the church shown in the photo). This Odaa (the holy sycamore tree) used to be where the original inhabitants of this part of Finfinne (i.e. the Gulelee Oromo tribe) used to hold their periodic assemblies per the Gadaa System before their conquest by Menelik of Ankober.

Oromo Congregants of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Denied Worshiping God on Sundays in Afan Oromo at the Entoto Congregation in Finfinne/Addis Ababa

October 06, 2014 | Collected and Organized By Gadaa.com

The following developing reports were filed by OPride.com and Radio Afuuraa Biyyaa on their Facebook pages.
======= OPride.com =======
OromoChurchInxoxo20142
The reports that #Oromo congregants at the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Inxoxo congregation were locked out today are deeply disturbing. We’ve translated two dispatches that were sent to OPride.com by two different members of the church as follows:

Breaking News: South Sudan To Support Ethiopian Rebels, Insider!

October 04, 2014 | Nyamilepedia

An insider, from within the inner circle of South Sudan security organ, alleged that he, in a team supervised by Akol Koor, the Director of Internal Security Bureau, met Gen. Thokwaath Pal, the leader of the rebel group, Ethiopian Unity Patriotic Front (EUPF) in mid September 2014.

The insider alleged that the main objective of the meeting was to seal a new deal that would strengthen the Ethiopian rebels groups to destabilize the SPLA rebels’ main military training centers in Maiwut and Pagak at the eastern corridor of South Sudan – Ethiopia border.

"ከሕዝባችን ነጻነት የቀደማ አንዳችም ጉዳይ የለም!"- ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ለነጻነት ንቅናቄ ወቅታዊ አቋም

 October 03, 2014 | ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ለነጻነት ንቅናቄ
ከሕዝባችን ነጻነት የቀደማ አንዳችም ጉዳይ የለም!
የትግላችን ጅማሬዉና ፊጻሜዉ ፣ መነሻዉና መድረሻዉ ፣ዉጥኑናግቡ - ሁለነገሩ የሕዝባችንን ነጻነት ማረጋገጥ ነዉ።ይህ የሕዝባችን ነጻነት ሺዎች የተሰዉለት፣ሚሊዮኖች የሚዋደቁለት፣ኣእላፍ የታሰሩላትና የሚሰቃዩለት አሁንም ሚሊዮኖች ለገቢራዊነቱ የሚሻሙበት ታላቅ ዓላማ ነዉና ከሕዝባችን የነጻነት አጀንዳ የቀደማ ኣንዳች ጉዳይ የለንም -የሕዝባችን ነጻነት ከምንምና ከማንም የላቃ ብቸኛ ጉዳያችን ሆኖ እስከፊጻሜዉ ይቀጥላል።

የኦሮም ሕዝብ ከተወራራሽ ወራሪ ኃይሎች አገዛዝ ተላቆ ብሔራዊ ነጻነቱና ሰብዓዊ ክብሩ እስክረጋገጥ ድረስ ፤እንድሁም የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ዕዉን ሆኖ ብሔራዊ ሰንደቁ በዓለም ለይ ተገቢዉን ስፍራ እስከሚይዝ ድረስ ከተያያዝነዉ የፀረ ባርነት ፊልሚያ መስመር ለኣፍታም እንኳ ቢሆን የሚያዘናጋን አንዳች ገደድ (concern) አይኖረንም። መታሰራችን መገደላችን መሰደዳችን ኣልያም ብረት አንስተን ለነጻነት ፊልሚያ መዉጣታችን ለዚህ ክቡር ሰአብኣዊ ተልዕኮ ነዉና ምንጊዜም በኩራት እናስበዋለን።

Godina Lixa Shaggar keessatti goototni barattootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa Amboo walga’ii afaan fajjeessa mootummaa abbaa irree Wayyaanee irratti iyyannoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa qabxii 11 qabate galfachuun diddaa guddaan walga’ii Wayyaanee dura dhaabbatan.‏

Onkoloolessa 03, 2014 | Qeerroo.org | Amboo

Godina Lixa Shaggar keessatti goototni barattootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Amboo walga’ii afaan fajjeessa mootummaa abbaa irree Wayyaanee irratti iyyannoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa qabxii 11 qabate galfachuun diddaa guddaan walga’ii wayyaanee dura dhaabbatan.
 Mootummaan Wayyaanee waan qabee gadhiisu dhabuun maqaa Walga’ii jedhuun Dhiphachaa jiru, yeroo amma kana barattoota Oromoo manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa keessatti  humna poolisiitti fayyadamuun walitti qabuun dirqamaan walga’ii dirqamaa teesisaa utuu jiru barattootni oromoo manneen barnootaa Amboo fi naannoo isheetti argaman kanneen akka:

The birth and the death of the Orthodox church

October 01, 2014 | By Rundassa Asheetee Hundee

Some time in late 1960s, a representative from Pentecostal church arrived in Bahir-dar town, rented a little building and called it “the church” after undertaking some cleaning up work that took him few weeks. As the man was getting ready to hold the upcoming church ceremony on Sunday, the people of Bahirdar town brought down the entire house protesting the migration of Pentecostalism into the strong hold of the Orthodox church.

IOYA SHINES SPOTLIGHT ON CHILD RIGHTS ABUSES IN ETHIOPIA

October 01, 2014 | OPride

In July 2006, about 60 Oromo youth met in Minneapolis, Minnesota for what was initially planned as a leadership conference. At the end of the three-day gathering, which featured, among other activities, leadership exercises, social activities and speeches by invited guests, the attendees formed the International Oromo Youth Association (IOYA).

It was meant to serve as an umbrella organization for Oromo youth groups around the world (in part because most of the delegates at that conference came representing their local youth associations).

ቴዲ አፍሮ ለምን ከሙት ገናዥነት አይወጣም?

October 01, 2014 | በብርቱካን ወለቃ*

አብዛኛዎቻችን ቴዲ አፍሮን (ቴዎድሮስ ካሳሁን) የምናውቀው በመረዋ ድምፁና በሚያዜማቸው ‹መሳጭ መሳይ› ግጥሞቹ ነው፡፡
አንድ ግለሰብ ስለሚያስበውም ሆነ በተለያየ መንገዶች ስለሚሰነዝራቸው አስተያየቶች ማንንም የማማከር ግዴታ የለበትም፡፡ ነገር ግን በዘፈንም ሆነ በሌላ መንገድ የሚያስተላልፋቸው መልዕክቶችና አስተሳሰቦች ዕውነትን መሠረት ያደረጉና በሌሎች ዘንድ ምን ያህል ተቀባይነት ይኖራቸዋል ብሎ ደጋግሞ ማሰብን ይጠይቃል፡፡ 
እርግጥ ነው ቴዲ የሚለቃቸው ዘፈኖች ሊያስገኙ የሚችሉትን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን በደንብ አስልቶ እንደሚያቀነቀንና የት ቦታ በምን ጊዜ ቢቀነቀኑ የበለጠ ገንዘብና ተቀባይነት ሊያመጡ ይችላሉ በሚል ስሜት እንደሚሠሩ ግልጽ ነው፡፡ ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆነኝ ሰሞኑን በሆላንድ (አምስተርዳም) ባዘጋጀው የዘፈን ኮንሰርት ያቀነቀነው ዘፈን ግጥሞች ይዘት ነው፡፡ ግጥሞቹን እንመልከት፡፡