Oromummaaf yoo tahe oromoo tokko faarsanii qaama oromoof dhiiga coccobsee lafee caccabsee qabsoo har'aa farreen oromummaa dirqamaan oromoo of fakkeessan ittiin dhaadheffaman fide balaaleffachuun farrummaa caaluudha malee oromummaaf dhimmamuu hin tahu!

Waxabajjii 16, 2019 | Fincila Maayii Garbummaa

Oromummaaf yoo tahe oromoo tokko faarsanii qaama oromoof dhiiga coccobsee lafee caccabsee qabsoo har'aa farreen oromummaa dirqamaan oromoo of fakkeessan ittiin dhaadheffaman fide balaaleffachuun farrummaa caaluudha malee oromummaaf dhimmamuu hin tahu! Gareen OPDO ODPtti of jijjiiruun qabsoo oromoo afaanfaajjessuuf malee oromummaaf akka hin taane beekamuu qaba. Kana immoo haala gidduu kana tahaa jiruu fi tahuuf deemu irra adda baasuun salphaadha.

Amma WBOn ABO isa Dhugaa Dha! Jaarmayaan Miseensota ABO Qofti Kaayyichatti Citee Hafe WBO Dha.

Waxabajjii 16, 2019

Leencoo Lataatu TV jarattii farra ABO fi WBO kan OMN sana irratti dhimma sochii ABO Wallaggaa fi Kibbaa gaafatnaan: "Hoogganni ABO erga waraana hidhatee ajaja koon socho'u hin qabu jedhee, ijoolleen dardaraa bosona keessaa sun Maqaa ABO himatanii socho'uu hin danda'an" jedhe.

Sanuma maqaa ABO himatanii WBOn socho'u egaa!! Of ajjeesaa ree? Haasaan Leencoo haasaa gadamoojjii dulloomni dubbii harkaa balleesse sana. Waanuma ofii jedhe qofti akka ta'uu qabutti of fudhata! Oromoon qabsootti jirtu waggaa 28 Leencnoo dura kutte!

Qabsoo Bilisummaa Oromoo dhabama jalaa hambisuuf Mooraa Qabsoo Qulqulleessuun dirqama.

Waxabajjii 15, 2019 | Falmaa Dhugaaa Mooraa Qabsoo keessaa

Mana tokko ijaaruuf, ijaartee mana jechisiisuuf muka filatamaa qofaan yoo ijaarte mana gaarii gadi dhaabuu dandeessa. Haafaa fi Huuba callistee yoo walitti guurtee mana ijaarte, yeroo qilleensi hamaan bubbise diigama.
Qabsoo Oromoo dhabama irraa  hanbisuuf wanti godhamuu qabus kanuma. Yeroo  ammaa mooraan qabsoo Oromoos kanneen yoo qilleensi bubbise waliin raafamaniin guuttamee jira. kun ammoo yoo yeroon furmaanni itti hin kennamne rakkoo hammaataaf nu affeeruuf jira. Kanneen fedhii ofii liqimsanii sabaaf ofkennaniin mooraa Qabsichaa ijaaruun rakkoo kana hanbisuun ni danda’ama.

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል ስድስት

ሰኔ 15, 2019 | በብርሃኑ ሁንዴ

በሁለተኛ ዙር ክፍል አምስት ፅሁፍ ውስጥ የኦነግ አመራር ከቴክኒክ ኮሚቴ ጋር የሰጠውን መግለጫ በሚመለከትና ሌሎች የተለያዩ አንዳንድ ጉዳዮችን አንስቼ ነበር። ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ እየተቃረበ ያለው የአገሪቷ ብሔራዊ ምርጫ ሲሆን፣ ባሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ውስጥ እየታየ ባለው ሁኔታ ውስጥ ኦነግ ይህንን ምርጫ አሸንፎ የተነሳለትን ዓላማ ከግብ ማድረስ ይችል ይሆን? የሚል ጥያቄ አንስቼ አንዳንድ ነገሮችን ለማብራራት ሞክሬ ነበር። በዚህኛው ክፍል ስደስት ፅሁፍ ውስጥ ባሁኑ ወቅት በአገሪቷ እየተደረገ ያለውን በሚመለከት እያስተዋልኩ ያለሁትን አቀርባለሁ።

Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti ta’e jedhamee duula Oromoo fi Oromummaa irratti godhamaa jiru dura nii dhaabbanna.

Waxabajjii 16, 2019 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Sirna EPRDF yakka waggaa 28 dura Oromoo fi saboota Cunqurfamoo impaayeera biyyattii irratti dalagaa ture hunda yakka ta’uusaa amanee ofitti fudhachuun gamagamee of sirreessuuf uummata biyyattiif waadaa galeen, rakkoowwan uummata Oromoo irra gahaa turaniifis gaafatama qaama fudhachuu qabu saaxilee seeraaf dhiyeessuuf waadaa galuun uummata biyyattii bulchuuf aangoo ODP tti laachuun sochiin godhama turuusaa eenyullee nii yaadata.
Uummatni Oromoos waan waggoota kana mara irratti raawwataa ture yakkoota suukanneessaa, hidhaaf dararaa tiki mootummaa biyyattii raawwataa tures yakka ta’uu miidiyaa biyyattiin bahee fuulduratti sirreessuu akka qabu waadaa galaa turuu sirna EPRDF eenyulleen kan hubatudha.