WAAMICHA QOPHII AYYAANA IRREECHAA MALKAA YKN BIRRAA BARA 2016 KAN BIYYA JARMANII KEESSATTI KABAJAMUUF QOPAA’EE – FRANKFURT AM MAIN, GERMANY (GUYYA GAAFA FULBAANA (SEPTEMBER) 17, 2016)

 Waxabajjii 28, 2016 | Koree Qindeessituu Ayyaana Irreechaa fi Bashannanaa (KQAIB) bara 2016

Jaallatammoo fi kabajammo Ilmaan Oromoo ardii Awuroopaa keessa Jirtaattan hundaaf/maraaf! 
Hunda duraan dursee Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE) e.V (Inc.) nagaan Waaqaa/Rabbi isin haagahu jedha. Ashamaa ilmaan Oromoo kann ardii Awuroopaa keessa jiraattan, obboleewwan keenya dhiira fi dubartiin, baga ayyaana Irreechaa bara 2016 walumaan jala geenye. Ayaanni irreechaa jila (festival) waga/bara haaraatti cee‘uumsaatti. WHOA/OCAE e.V. (Inc.) baga nagaan booqa (ifa) birraatiin isin gahe jechudaan hawwii gaarii ummata Oromoof qabu mirkaneesa.   

The success of Brexit (British exit) campaign has made the dream of Oromia exit (Orexit) from Ethiopian Empire more valid and justified: Objective championed by the OLF

June 25, 2016 | By Leelloo Sabaa

Because of life time decision that the British people had to make and the fall out of that decision around Europe, for Europeans in general and British people in particular, the last several months were rather very difficult. The campaign temperature for “leave” European Union (Brexit) led by personalities like the leader of UK independence Party Nigel Farage, former London mayor Boris Johnson and his ally Michael Gove from the Conservative Party led by Prime Minister Cameroon in one hand and the campaign for “remain” in European Union led by the British Prime Minister Cameroon himself went so high and even led to the assassination of remain campaigner and British law maker Jo Cox. Emotion did run high, insult were hurled and accusation and counter accusations were rampant. While the Brexit or pro “leave” campaigners argued the exit from European Union is to take back control, sovereignty, pride, and independence of British from European Union, the “remain” campaigners argued that British is better off in European Union. The pro “remain “ campaigners argued that tackling economic problems, fighting terrorism and tacking immigration problems would be easy when British is in European Union. The pro “leave” campaigners, chanted, “Bring back British sovereignty and independence!” They even argued that United Kingdom is shackled to the corps of European Union. While these campaigns were running, majority of British: pundits, political analysts, medial personalities and those who conduct opinion poll were forecasting the win for remain campaigners.

DHAAMSA OROMUMMAA GABAABDUU ONNEE KIYYA IRRAA TAATE, DARGAGGOO OROMOOF BIYYA OROMIYAA GUDDITTI KEESSA JIRTAN HUNDAAF

Waxabajjii 23, 2016 | Milkeessaa Haayiluu Irraa

Akkuma baayyeen keessan hubattan yeroon fi barri amma keessa jirru kun haala heddu walxaxaa, qaxxaamuraa fi jijjiiramaa keessa jiraachuun keenyi hunda keenyaaf ifa galaa natti fakkaata. Haala ulfaataa fi jijjiiramaa ta'e kana immoo gara ofii keenya feenutti jijjiiruuf gara bilisummaa keenyaatti geessuuf kan beekumsa, dandeettii, humnaa fi hiree seenaa kan itti qabu isin dargaggoo oromoo (Qeerroo oromoo) Oromiyaa keessa jirtanii ti. Seenaan qabsoo ummata oromoo bara dheeraa suuta adeemee deemee dhufee harra irra gahee hiree ummata bal,aa oromoo harka keessan galchee akka jiru waan hubattanii dursitani beektanii dirqama seenaan isinitti keenne kana bakkaan galiidhaan gahuuf qabsoo hadhooftuu harka qullaa keessan morma diina jalatti diina waliin kookkee walqabaa akka jirtan diinnis firris ni beeka. Haata,uutii jireenyi gabrummaa, ummata bilisummaa hin qabnee bifa kamiinuu taanaan ulfaataa fi gadadoo akka ta'e ifaadhaa 

Atileetonni Oromoo kabajaa fi tumsa qabsoo Oromoof qaban agarisiisan.

Waxabajjii 23, 2016 | Oromia Media Network (OMN): Oduu Waxb. 22, 2016

Afrikaa Kibbaa magaalaa Darbanitti wal dorggommii olompikii geggeeffamaa jiru irratti dhalattoonni Oromoo alaabaa ABO qabachuun daawwattoota hunda qalbii hawatan.
Dhalatoonni Oromoo Afrikaa kibbaa magaalaa Darban keessa jiraatan alaabaa ABO qabachuun dirree wal dorggommii olompikii keessatti argamuun dhiichisaa oolan.

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Waxabajjii 8, 2016

             

Ilmaan Oromoo Sabboontota Caasaa OPDO Sadarkaa Garaagaraa Irrati Argamtan Hundaaf: Addatti Ammoo Bulchiinsaa Magaaloota Addaa Naannawaa Finfinnee Keessatti kanneen Argamtaniif

Waxabajjii 08, 2016 | Waamicha Hatattamaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF lukkeelee isaa ulee diinaa kan taate OPDO fi ergamtoota diinaaf amanamoo ta’an itti dhimma ba’uun isin balleessuuf akkuma karoorfatanii fi dhaadachaa turan itti Sabboontoota Ilmaan Oromoo bulchiinsa Magaaloota addaa Naannawaa Finfinnee keessatti hooggantoota, kaabinootaa fi Ogeessoota Professionally ta’uun uummata tajaajilanii fi kanneen dhugaan roorrifamuun Oromoo isiniif galee Shira uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiru fudhachuu diduun Oromummaan keessan isinitti dhaga’amaa jiruu fi uummata keessan cina dhaabbachaa jirtan hundi diinni shira ulfaataa kan ittin mana hidhaatti isin guuree isin rakkisuu, lubbuu keessan Balleessuuf karoorfateefi Biyya irraa isin arii’achuuf karoorfate hojiitti hiikaa jiraachuu fi haalawalii galaan rakkoo ulfaataa diinaan uummata keenyarratti dalagamuu fi rakkoo waliigalaatti furmaata gochuu akka dandeenyuuf dhaamsa armaan gadii saffisaan isiniif dabarsuuf dirqamnee jirra.