WBOn Haleellaa Diina Irratti Fudhatu Itti Fufee Bakkoota Adda Addaatti Injifatnoo Muldhise

Waxabajjii 30, 2013| Madda Oduu ABO

Godina Wallagga Bahaatti humni addaa WBO tarkaanfii fudhate.Waxabajjii 19, 2013 humni addaa WBO basaasa Wayyaanee Taddaasee H/Sillaasee jedhamu Godina Wallaggaa Bahaa Ona Giddaa bakka Guttiin jedhamutti tarkaanfii maayyii irratti fudhate. Basaasni diinaa kun yeroo tarkaanfiin irratti fudhatame qubatoota keessa sosso'uun qubatootni sochii sabboontota Oromoo fi odeeffaannoo sochii humna addaa WBO hordofanii akka gabaasaniif ijaaraa ture. Tarkaanfii humna addaa WBOn fudhatame kanaanis basastotaa fi lukkeeleen Wayyaanee akka malee rifatuu fi yaaddoon ittii buluu ajajni WBO godinichaa hubachiise.

Oromoon eenyummaa ofii dhiisee waan biraatiif dursa hin kennu

Waxabajjii 30, 2013 | Abdii Boruutiin*

Waan yeroo ammaa deemaa jiru yoo hubatne, Oromummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoorratti karaalee adda addaatiin duulli godhamaa waan jiru fakkaata. Yoon akkana jedhu, hanga har’aatitti duulli hin godhamne jechuu kiyya otuu hin taane, wanti amma mumul’achaa jiru garuu haala adda ta’een argamaa waan jiru fakkaata jechuu kooti. Karaa tokkoon seenaa hanga har’aatti dhagayamee hin beekne barreessuudhaan; Oromoo fi Amaarri (Habashaan) akka sanyii tokko ta’an nutti himu. Akka waan Habshootni Oromoo hin gabroonfatiniitti ibsu. Asirraa ka’uudhaan bu’aalee fi injifannoolee QBOn hanga har’aatti galmeessellee gaafii keessa galchuudhaan; Qubee dhiisaa; alaabaa Itoophiyaa fudhadhaatii isa jalatti hiriiraa fi kkf barreessuudhaan uummata keenya afaanfaajjessuu barbaadu. Karaa biraatiin ammoo, Oromoon tokkoo miti; waluu hin fakkaatani; bifti isaaniillee adda adda; waan saboota biroo wajjin walitti makamaniif baay’ina lakkoofsaa himatu malee, Oromoo qulqulluu kan ta’an lakkoofsi isaaniituu baay’ee xiqqaa dha jechuudhaan saba guddaa fi uummata bal’aa kana xiqqeessuuf yaalii godhu.

Can the Oromo speak for themselves? Ethiopianists say no

June 30, 2013 | OPride

By Ayantu Tibeso*
Oromo rights advocates and Ethiopian activists quarreled over Al Jazeera's decision to address the plight of Oromo people during its flagship social media show, The Stream earlier this week.

The network’s announcement of the show, “Oromo seek justice in Ethiopia” on Monday evening drew a lot of applause, opposition, accusations, counter accusations, and denouncements on various social media networks.

Baandiraa Habashaa fi Toophiyaa, Alaabaa Oromoo fi Garbummaa Oromoo

Waxabajjii 26, 2013 | Tufaa Nadhabaasaa irraa

Habashaan alaabaa yoom irraa kaasee dhaabbachuu (j)calqabe? Toophiyaan yoom ijaaramte?

Gabaabumatti:- Habashoonni alaabaa isaaniitiin “Baandiraa” jedhanii waamu. Darbanii darbanii “Sedeq Alamas(?)” ni jedhu. Maqaan baandiraa jedhu kun Afaan Laatiiniiti. Attamitti Habashaan afaan halagaa kana kan ofii godhatee dhimma itti bahuu calqabe?

Hammas gabaabumatti:- Bar-dhibbee 16ffaa keessa innaa Portugaalonni nama “Grany Ahmed” jedhumu loluuf gargaarsa Habashaaf jedhanii gara Gondar dhufan sana, maqaan kun isaan wajjin dhufee Habashaa biratti baramee jedhama. Achumaan masaraa Gondar sanas ijaaranii deeman.Habashoonni garuu masaraa kana “nutu ijaaree” jedhu. Kan ofii hin qabne, kan gooftaa isaatii dhaadata jedhu mitii.

Ethiopia After Meles Zenawi: Testimony of Donald Y. Yamamoto, Acting Assistant Secretary, Bureau of African Affairs [Press Release: US State Department]

June 26, 2013 | Scoop World

Testimony of Donald Y. Yamamoto Before the House Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations

Washington, DC | June 20, 2013

Mr. Chairman and Members of the Committee, thank you for inviting me to discuss the situation in Ethiopia since the death in August 2012 of Prime Minister Meles Zenawi. Post-Meles Ethiopia presents the United States with a significant opportunity to encourage Ethiopia to improve its human rights record, liberalize its economy, and provide increased space for opposition parties and civil society organizations. Post-Meles Ethiopia also presents a significant challenge since Ethiopia plays an important role in advancing regional integration and mitigating regional conflict in Somalia and Sudan. Our partnership with Ethiopia balances these interests by focusing on democracy, governance, and human rights; economic growth and development; and regional peace and security.

Oromos seek justice in Ethiopia (guests – Fido Ebba, Mohammed Ademo and Jawar Mohammed) - The Stream - Al Jazeera

                  

Dargaggoon MN ‘Jabaa Keenna Ulfeeffanna’ Jedhanii Ganna 50essoo Alii Birraa Sirba Itti Jalqabe Kabajuufiitti Jiran

Waxabajjii 25, 2013 | VOA

WASHINGTON,DC — Eeegee maqaa sirbaa itti baasan malee silaa maqaan warri baaseef,Alii  Mohaammad Muusaa,sun qofan hin hamnee eegee hujiin ulfeessanii Dr.Ali Birraa ta'e. Alii Birraa gara ganna 14-15 keessa sirba jalqabe.

Namuu afaanuma ufiitiin sirbaa maanif anilleen kiyyana hin sirbine jedhee itti seene jedhe.Adoo akkanuma, afaan, aadaa, ummata,seenaa,siyaasaa fi waan hedduu faarsuu deemuma deemee ganna 50 gahe.

The Cost of Hunger in Ethiopia: Implications for the Growth and Transformation of Ethiopia

June 25, 2013 | Relief web  | Report from World Food Programme

10 Things Everyone Should Know About Hunger In Ethiopia

Ethiopia loses around 16.5 percent of its GDP each year to the long-term effects of child malnutrition. That's just one of the statistics to emerge from "The Cost of Hunger in Africa" study which measures the economic impact of malnutrition in 12 different countries. Ethiopia is the third country so far to publish its findings.

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAME, GAAFA WARAABEESSI YUUSU DIIGAMA !! [Kutaa 3ffaa]

Waxabajjii 24, 2013 | Y.G(2005)*

Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa & Kutaa 2ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa

Bara 1991 ABOn chaartara keessa wayita turetti ayyaanoota yk wal ga’iilee inni gaggeessee fi qopheesse keessaa wayyaanee akka malee kan rifaasise, Ayyaana ODAA BULTUMII FI HIRIIRA FINFINNEE ta’uu keessa beektoonni ni dubbatu. Seenaa yeroosii keessaa barruu har’af seensa kan taasifadhu haasaa Maanguddoo tokko ta’a. akkas jedhan. “Oromoon bilisoomuuf waa takka qofaatu hafaaf” jedhan. Innis, “TOKKUMMAADHAA” jedhan. Hari’inni waggaa 22 dura maanguddoo kanatti mul’ate haqa ta’uu isaa har’a irra dhaabbannee dhugaa ba’ufii dandeenya. Har’as kan nu hidhee jiru kanuma. Hojiin gama kanaan nu eeggatu salphaa hin ta’u.

Caaya Tokkummaa Oromo -We are Oromos not Ethiopian

                       

ቡልቻ ደመቅሳ፡- ‹አንድነት› ፓርቲ የገዢዎች ልጆች ናቸው

* ዶ/ር ነጋሶ….. <አማራም ቢሆኑ ውስጡ ገብቼ አንድነትን አጠናክራለው> የሚል አቋም አላቸው።
* አፄ ኃይለስላሴ ኦሮሞነት አለባቸው ይባላል። ኦሮሞነት ስላላቸው የኦሮሞን ታሪክና ባህል አላቸው ማለት ግን አይደለም
* ቡልቻ “አማራ” የሚለውን ቃል ተጠቀመ ብለው [አንድነቶች] ሊከፋቸው አይገባም። ታዲያ እኔ ምን ብዬ ልግለጣቸው? እዛ ያሉትን እኔ የማውቃቸው በአማራነታቸው ነው።
* በአንድነት ውስጥ ያሉ አማራዎች ግን የጀነራል፣ የሀገረ ገዢ፣ የአምባሳደር የአስተማሪና የሲቪል ሰርቪስ ልጆችና የልጅ ልጆች ናቸው።
* አፄ ቴዎድሮስም ቢሆን በጀግንነቱና ወንድነቱ እኛ ኢትዮያውያን ብቻ ሳይሆን መላ አፍሪካ ሊኮራ ይችላል። ነገር ግን እንደ ኦሮሞና ደቡብ ከእሳቸው ጋር አንተዋወቅም።
* አቢሲኒያ የሚባል ሀገር ነበር። ምናልባት ሶስት ሺው ከዚያ ጋር ተያይዞ ሊገለፅ ይችላል። የዛሬው ደቡብ፣ ምስራቅ ምዕራብ አቢሲኒያ አልነበረም።
* [አፄ ምኒልክ ወኪሎቻቸውን በመላክ] ዛሬ የምናውቃትን ኢትዮጵያን ፈጥረዋል።…..ነገሩ ሁሉ የሆነው በጉልበት ነው። በእርግጥ ጀርመንም፣ ጣሊያንም ይሄው ልምድ በመኖሩ በዚህ ላይ እኔ ቅሬታ የለኝም።

Qaalluu Kuusaa Strikes Back – Response to Aite Getachew Redda aka the Nutcase Neftegna -[Part One]

Page 1:

Kabajaa Hundeeffama SBO Waggaa 25ffaa Giddu Gala Mooraa Leenjii WBOtti

                      

Joint Statement of ULFO and UAM-OLF

United Liberation Forces of Oromiyaa (ULFO)

United Activists and Members of the Oromo Liberation Front (UAM-OLF)

June 16, 2013  | Joint Statement

Deeply concerned about the escalating state terrorism that the TPLF led regime of Ethiopia has been lately perpetrating on the people of Oromiyaa and the present precarious state of the Oromo national liberation struggle, the United Liberation Forces of Oromiyaa (ULFO) and the United Activists and Members of the Oromo Liberation Front (UAM-OLF) initiated joint sessions meant to assess the extent and implication of the TPLF all-rounded attacks on the Oromo people and explore ways and means that could help unite the Oromo liberation organizations and put the struggle on the right trajectory– one that reassures the salvation of the Oromo people from the wanton destruction by the TPLF.

Labsa Waloo ULFO fi GQM-ABO

Tokkummaa Humnoota Bilisumma Oromiyaa (THBO)

Gurmuu Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO)

Waxabajjii 16, 2013 | LABSA WALOO

Mootummaan Itoophiyaa kan Adda Bilisummaa Ummata Tigraayin (ABUT hkn TPLF) dursamu shoorarkeessummaa isaa caalatti itti fufuudhan gidiraan inni ummata Oromoo irraan si’ana gahaa jiru haalan yaaddessaa waan ta’eef dabalees, haalli qabsoon bilisummaa saba Oromoo yeroo ammaa keessa hulluuqaa jiru har-malee hoorsaa ta’uu isaarraan kan ka’e, Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) fii Gurmuun Qabsaawota fi Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (GQM-ABO) haallan sardaa ta’an kanaaf yaada furmaataa soquudhaf walgahii marii godhanne. Kana irraa ka’uudhanis, tokkummaan jaarmyoolee bilisummaa Oromoo akkaata itti mirkanaahuu danda’u, darbees fala qabsoo saba Oromoo sirneessee ummata Oromoo badii diini irran ga’aa jiru irraa hanqisuu malu irratti yaada wal-jijjiiruf yaalii goone.

Subcommittee Chairman Smith Opening Statement at Hearing on Ethiopia After Meles

    

Ethiopia's opposition calls for national protests

June 20, 2013 | Associated Press

ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) -- Ethiopia's main opposition party says it will launch what it said will be a sustained national campaign against the country's ruling party.

The announcement Thursday follows a peaceful demonstration on June 2. It was the first public protest since 2005 when security forces killed hundreds of protesters in postelection violence.

Ethiopian refugees face dam backlash in Egypt: Persecuted ethnic Oromo demand UN protection amid xenophobic attacks and government hostility over the Blue Nile dam.

June 19, 2013 | Al Jazeera

Cairo, Egypt - For months, Gutama Gallatobati, a proud farmer and mechanic of Oromo descent languished in an Ethiopian prison over accusations he burned an Ethiopian flag. While inside, guards physically abused him.

Sada Ahmed, a mother of five children and wife of a wealthy husband lived a good life in Ethiopia until she was accused of financially supporting the rebel group Oromo Liberation Front (OLF). Her husband disappeared in Sudan and she was forced to flee to Egypt.

When You Shoot a Zebra in the Black Stripe the White Dies too

June 18, 2013 | By Oumar Hussein

Many commentators either have misunderstood or misquoted Jawar Mohammed. He plainly stated that the Oromo Struggle and the Ethiopian Muslim Protest complementary to one another. He said clearly the two don’t contradict each other. Islam had been weak following its introduction in the northern parts of Ethiopia. As it gradually had penetrated into Oromo Land, the Raaba Doori, the military force of the Gadaa System, defended it. And Islam became part of daily life for many people in Biyya Oromoo/Oromia. It is, therefore, impossible to separate Islam and oromummaa since they have been interwoven. They are two sides of a coin. Even Mahatma Gandhi, one of the fathers of a non-violence movement remarked “those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.”

የቢሮ ኃላፊው በሙስና ላይ ምስክር ሳይሆኑ ተገደሉ

June 17, 2013 | Goolgule.com

“ብዙ ሳይታወቅ የተገደሉ ተስፋዬዎች አሉ”

በነበራቸው የስራ ሃላፊነት በድብቅ መረጃ ሲያሰባስቡ ቆይተው ለመንግስት ካጋለጡ በኋላ ራሳቸውን ደብቀው የነበሩት አቶ ተስፋዬ ኢሬሣ ምሳ እየተመገቡ ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። አቶ ተስፋዬ ሰኞ ለጸረ ሙስና ኮሚሽን የምስክርነት ቃላቸውን ለመስጠት ከኮሚሽነር አሊ ሱሌማን ጋር ቀጠሮ ይዘው ነበር።

በቅርቡ ወደ ፌደራል መንግስት የተዛወሩት የጋምቤላ የቀድሞ ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ ኡሞት ኦባንግ፣ ከ83 ሚሊዮን ብር በላይ አላግባብ ለግል ጥቅማቸው ማዋላቸውን፣ እንዲሁም በክልሉ የሚፈጸሙትን የተጭበረበሩ የበጀት አፈጻጸሞችንና ምዝበራዎችን የሚያጋልጡ ሰነዶችን በሚስጥር በማደራጀት ለኢህአዴግ ያቀረቡት አቶ ተስፋዬ አሟሟታቸው አነጋጋሪ ሆኗል።

Radio Afuura Biyyaa: The Nile Crises and Oromo Refugees in Cairo

                  

VOA: G/D jiraataa Mayyuu Mulluqqee wajjiin haala yeroo ammaa achiti deemaa jiru irraatti taasise

                  

Nile Dam politics: Egypt, Ethiopian officials meet

June 17, 2013 | Associated Press

By KIRUBEL TADESSE

ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) -- The foreign ministers of Egypt and Ethiopia are meeting in Addis Ababa in an effort to defuse tensions over a huge dam Ethiopia is building on the Blue Nile River.

Dina Mufti, a spokesman for the Ethiopia's foreign ministry, says Ethiopia wants Egypt to understand that the dam is not going to harm Egypt "in any way." The two ministers had a news conference scheduled for Monday morning but it was cancelled.

Dhimmi Oromoo kan dursa argachuu qabu otuu jiruu maaliif dhimmoota biroorratti yeroo keenya fixna?

Waxabajjii 16, 2013 | Abdii Boruutiin*

Yeroo ammaa, uummatni Oromoo biyya keessattis ta’ee biyya alaa tokko tokko keessatti rakkoolee hamaadhaan xaxamee otuu jiruu; lammiileen Oromoo manoota hidhaa Wayyaanee keessatti dararamaa otuu jiranuu; uummatni keenya qayee issaarraa buqqayee rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa otuu jiruu; bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessatti Sumaaleen uummata keenyarratti duultee lafa isaarraa ari’aa otuu jirtuu; lafti keenya Wayyaaneedhaan gurguramtee dhumaa otuu jirtuu; naannolee (environment) keenya badiin irra gahaa otuu jiruu;walumaagalatti gabrummaa yoomiyyuu caalaa hamaa ta’e keessa otuu jirruu; dhimmoota gurguddoo dursa argachuu qaban kana dhiisnee ykn dagannee, waan xixiqqoorratti yeroo, beekumsa, dandeettii fi humna keenya balleessuun bu’aan isaa eenyuuf ta’a jennee itti yaadnee jirraa? Rakkoolee jiranirratti rakkoolee biroo ofitti daballee sababa kanaan qabsoo bilisummaa keenyaa laaffisuuf yoo ta’e malee, waan dursa argachuu hin qabneef dursa kennuun Oromoof bu’aa hin fidu.

Iyyaannoo Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa

Waxabajjii 16, 2013

Nuti Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa barachaa jirru biyyaa keenyaa keessaatti yeroo irraa gara yerootti Sarbamuun mirga dimookiraasii,qabinsii mirga namummaa, Malaamaltummaan , Hidhaan, Ajjeechaan fi barnotaa irraa ariiamuun baratootaa Oromoo fi maqaa investimentii habaaboon qeee irraa buqqauun uummataa Oromoo daran hammaatee jira. Yeroo irraa gara yerootti rakkinnii ulfataan jiruu fi jireenya keenyaa waliin wal qabatuu hammaachuun iyyannoo keenyaa qaama dhimmii isaa ilaalutti akka iyyaannuu nu dirqee jira. Keessaattuu yeroo amma kana Mirgii baratoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa guutummaa guututti mulqame jira. Nuti baratootni Oromoo gaffiiwwaan armaan gadiif Bulchiinsaa Yuunivarsiitii Jimmaa, Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Mootummaa Itoophiyaa, Ministera Barnotaa Itoophiyaa fi Oromiyaa, Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Komishinii Poolisii Federaalaa, irraa Deebii atattamaa barbadna.

Examining the Depths of Ethiopia’s Corruption

June 16, 2013 | INTER PRESS SERVICE

By Ed McKenna

ADDIS ABABA/LONDON , Jun 16 2013 (IPS) - Ethiopia may be one of the fastest-growing, non-oil producing economies in Africa in recent years, but corruption in this Horn of Africa nation is a deterrent to foreign investors looking for stable long-term partnerships in developing countries.

“Bankers, miners and developers presenting projects to investment committees in countries that fare badly in corruption rankings frequently struggle to get investment. Corruption raises red flags because it makes local markets uncompetitive, unpredictable and therefore largely hostile to these long-term players,” Ed Hobey, the East Africa analyst at the political risk firm Africa Risk Consulting, told IPS.

The Wonderful Cushitic Oromia: Naming is Identifying

June 14, 2013 | Fayyis Oromia

Two things prompted me to write this opinion. One was the ongoing dispute between the Habesha, who daily preach about the glory of Ethiopia and Ethiopiawinet, and the Oromo, who try to defend against such Ethiopian identity from attacking the Oromo nationalism (Oromummaa). Here, because of the fact that naming is identifying, the Oromo want to identify ourselves with Oromia, not with the already contaminated name – Ethiopia. This name is already contaminated with the Abyssinian identity as well as with its system of domination. Thus, we can rename the historic national area of the Oromo (the Cushites), which stretchs from Meroe to Mombasa, as Great Oromia, instead of using the ancient names like Kush, Ethiopia, Nubia or Punt. Despite the renaming, all the wonderful histories we do find in the literature, which are related to these ancient names, are that of the wonderful Cushitic Great Oromia.

THOUGH BATTLE AHEAD: THE BATTLE WE OROMOS CANNOT AFFORD TO LOSE

 June 13, 2013 | By Gumaa Guddaa*

The Oromo are peace-loving people. Unfortunately, that does not take you anywhere in this nasty world we live in. No nation was ever liberated through letter writing to the UN Secretary General or the President of the U.S.A. No any number of press releases, any amount of false propaganda of non-existent military action or any number of radio stations will do it either. The bitter truth is one has to fight for one’s own survival. Fighting for survival will require sweat, tears and blood. A great deal of it, too. It does also mean going to the mountains and the bushes. Most of the time, it actually involves paying the ultimate sacrifice of giving your own life for the survival and success of your group.

Irreconcilable conflicts between Political Programs of 1998 and 2004

June 12, 2013 | By Leenjiso Horo

Points to note:
One needs to understand the chain of events that gave rise to the hatch out of Oromo Dialogue Front (ODF). It is the result of a silent and secret creeping of a group within the rank of OLF members in the diaspora with the purpose in mind to dismantle the OLF and its political program. The Political Program of 2004 was a project laid out as a foundation for the formation of Oromo Democratic Front (ODF). It was written by those who are now leadership of the ODF. The project was conceived long ago by the former members of OLF’s Foreign Relation Office based in Sudan. Suffice it to recall the various attempts that had been made on the part of the leadership of ODF to divide the members of the OLF, weaken nationalists unity so as to dismantle the Oromo Liberation Front (OLF) in order to organize ODF.

MANNI GOGAA HARREEN IJAARAME, GAAFA WARAABEESSI YUUSU DIIGAMA!! [Kutaa 2ffaa]

Waxabajjii 11, 2013 | Y.G(2005)*

Kutaa 1ffaa Duubisuuf Addana Tuqaa

Addunyaan har’a keessa jirru kun , tokko isa tokko liqimsee, bakka bal’ifatee kan itti jiraachuu barbaadudha yoo jenne, dhugaa irraa fagaachuu hin ta’u. haqi addunyaa kana irraa eegaa jirru, dantaan takaalamtee afuura baafachuu isheen qofaa jirtii jennee dubbachuu dandeenya. Adeemsa hannaa kana hubatanii fi addunyaa dantaa ishee waliin arreedaa jirtu kana waliin harka keessa naqatanii hegaree isaanii kanneen dagatan “wayyaanoonni”, guyyaan isaa haa dheeratu malee, addunyaa kana keessaa adda durummaan, kan harka isaanii akka argatan hin shakkisiisu. Wayyaaneen har’a humnaan jiraachuuf waraana ijaarrachuu fi Dinagdee biyyaa tu’attee isa kaan harkattoota ishee qofa taasisuu qofaa odoo hin taane, kan na dura dhaabbata jettu hundumaa dhabamsiisuu, dadhabdu ammo, diiguu akka qabdu beektiif, karaa gara garaa duula gara garaa gaggeeffataa jirti. Kan ishee dura dhaabbate kaasuuf, hidhaa fi godaansiisu irra dabranii, akka nama rashanuu danda’an, Addunyaan dantaan takaalaman hayyamuufii ragaa hedduu tarrisuun ni danda’ama.

Haasaa Obboo Jawar Ilaachisee Yaada Koo

Waxabajjii 11, 2013 | Dany Gaaraa irraa

Oromoota kabajamtoota,

Nu hundinuu waan nufakkaate haasaa Obbo Jawar walga'ii Muslimoota Minesootati gaggeeffame irrati godhe ilaalchisee yaada kenna jirra. Namooni cinaan maaliifi sosoiinsa mirga Muslimootaa qbsoo bilisummaa Oromootiin waliti hidhaa dha jattaa ja’aniin. Kan biraa, Islaamummaa olkaaftee Oromiyaa Islaamaa jaaruuf fedhii qabdaa ja’aniin. Ani akka kootiti shakii fii muufannaa lamaan ka’e kana waan dhugaa irra fagaate je’en ilaala. Wani beekuu qabnu, walga’iin sun kan waamame waayee curqursa Muslimootaa Itoopiyaa irra ga’aa jiruufii qabsoo isaanii irrati haasawuuf ture malee, waayee Oromoo haasa’uufiimiti. Muslimootni Oromoo hinta’in baayyeetu ture: FKN Haji Najiib (Adaree), Goondarirraa, Walloorraa, Guraagee arkamanii turan akkaan dhag’eti. Obbo Jawar waayee rakkoo Muslimoota Itoopiyaa qofa dubbatee haasaa isaa xumuruu nidand’a ture. Haata’uu malee, wani ini akka walga’iin sun hubatu godhe:

UNHCR Calls on Egyptians to Protect Ethiopian Refugees

Monday, 10 June 2013

Press Release

UNHCR Calls on Egyptians to Protect Ethiopian Refugees

UNHCR Regional office in Cairo has been receiving several complaints from Ethiopian refugees reporting physical and verbal assaults by some Egyptian nationals against them, after the recent escalation of the dispute regarding the Nile dam project (Renaissance Dam), and finding difficulties in receiving police support to stop such attacks.

Madaa kootu hin Qooru

Ni aarta, daftee mufatta jedhanii natti himuu
    Namticha aartu sana jedhanis na waamu
       Inni dafee aara obesee hin dabarfatu
Yaada isaa tasgabbiin danda’ee hin ibsatu

VOA: Oromo protest against mistreatment in Egypt

                   

WBOn Oromiyaa Bakkoota Adda Addaa Keessatti Tarkaanfii Fudhataa Jiru Jabeesse

Waxabajjii 09, 2013 | Madda Oduu ABO

Godina Wallaggaa Bahaatti tarkaanfii basastotaa Wayyaanee irraatti fudhatuun itti fufeen humni addaa WBO Onaa Haroo Limmuu bakka Danbii jedhamutti humna tikaa Wayyaanee oddeeffaannoo funaanuuf bobbaafame keessaa qondaala tikaa Adaanee kiroos jedhamu irraatti tarkaanfii mayyii fudhatee jira.

Humni addaa WBO tarkaanfii Waxabajjii 4, 2013 fudhate kanaan basasaa tarkaanfii irratti fudhate kana irraa boombii harkaa 4 fi rasasaa 25 irraa hikkaachuu ajajni humna waraanaa addaa WBO Godina Dhihaa Oromiyaa beeksisee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis ummatni naannoo gammachuu isaa ibsachuu ibsi ajaja Godinichaa dabalee hubachiisa.

Ibsaa Guutama: Inaction Should Not Be the Norm | Dhibaawuun Akka Miti

                   

Oromo refugees attacked in Egypt as the Nile crisis deepens

June 08, 2013 | OPride | By Mohammed Ademo

An Oromo interpreter for UNHCR in Cairo was beaten, denied police services, and subsequently charged extra for medical care on Thursday in retaliation for Ethiopia’s diversion of the Nile River to build a $4.7 billion hydroelectric dam, according to locals.
“Our friend was beaten seriously by a group of Egyptian youth and he was nearly killed,” wrote Abdulkadir Noor Gumi, a Cairo-based community activist, in a frantic appeal letter sent to OPride.com. “He was beaten by chain, metal, and stick...he had a head injury and other injuries on his body.”

Jaarraan maalif qabsoo hidhannootti ciche?

Waxabajjii 07, 2013 | Gulele Post

Jawaar Muhammad [Haasawa walgahii Yaadannoo Jaarraa Abbaa Gadaa tan Altanta, USA irraatti dhihaate]

Bu’ureessitota qabsoo Oromoo kanneen tarree duraarratti maqaan isaanii dhawamu keessaa, tokko, Jaarraa Abbaa Gadaati. Wanni Jaarraan qabsoo tanaaf addatti gumaache maali? jennee yoo of gaafanne adeemsa dheeraa Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) jaaruuf godhame keessatti carraaqqii godhamteefi milkii argamteef shoora sadarkaa duraa tapahcuu isaati hubanna. Roorroo Oromoorra gahuuf joollumamaadhaan laalachuu isaatiin ganamaan qabsoof bobbahe; bara 1966 Asabootirraa Minishir bitatatee qabsaa’ota barbaadee dirree falmii Baaleetitti makamee lolee lolchiise. Qabsoodhaaf meshaafi leenjii lolaa garayyuun ammayyee taate qabaachuun akka barbaachisu waan hubateef gargaarsa barbaacha gama Somaaliyaa, boodas Bahar Diimaa ceehee Adan, Baagdaadifi Damaasqoo dhaqe. Achirraahis akeeka tokkooni qasaawoota leenji’amaniifi meeshaalee lolaa ammayyee tahan waliin deebi’uuf karaa bu’e. Akeekni sunis Qeeyroo Ganamaatiin Qabsoo Hidhannoo Eegaluudha. Wanni argame ammoo, milkii osoo hin tahin harka mootummaa Soomalee bu’anii hidhamuu tahe. Mudannoon hamtuun waggaa shaniitiis murannoo diina Oromoo qabsoo hidhannootin cabsuuf qabu isa keessatti hin laaffifne. Bara 1976-tti yeroo haalli Warraaysaa biyyattii jijjiiree hamilee qabsoo hidhannootiif jirtu laamshesse sanitti, sirni jiru hiddaan buqqa’u malee Oromoof furmaanni hin jiru jechuudhaan, qawwee lameen Elemoo Qilxuufaarraa gaafa lola Xirroo hafte bakka itti awwaalamanirraa baafatee daggalatti galee WBO humnaafi caasaadhaan ijaarutti seene. Jaarraan gaafa yeroo duraatiif Asabootitti Minishir bitaterraa eegalee hamma guyyaa du’aan addunyaarraa galetti goota dawaan cunqursaa qawweedha jedhee amanu ture; saba isaatinis hidhadhaa “ qarshiin jahaannam haa dhayxuu qawwee bitadhaa daggala seenaa” jedhee dawwaaqaati jiraate.

Political Opposition Has New Energy in Ethiopia

June 07, 2013 | VOA

ADDIS ABABA — Ethiopian opposition supporters carried out their first peaceful protest against the government in eight years last week. The demonstration has raised hopes the ruling coalition will give political opponents more room to operate. Three opposition leaders from the past said that no matter what happens, the opposition faces major challenges.

Ethiopia’s Ogaden refugees recount tales of horror

June 07, 2013 | Redress Online

By Graham Peebles

The Ethiopian military and paramilitary forces, operating in the country’s Ogaden region, are, it is alleged, carrying out extra-judicial killings and gang rapes; falsely arresting and torturing innocent civilians; land ooting and destroying villages and crops in a systematic attempt to terrify the people.

Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Geetaachoo Raddaa

Waxabajjii 06, 2013 | Malkaa Caffee*

Gabrummaa fi cunqursaa dabalatee rakkinaa fi gidiraa dhala namaa irra gahaa turee fi jiru hundaaf sababootaa fi maddeen gurguddoo tahan keessaa tokko ofittummaa dhala namaa kan daangaa hin qabnee dha. Osoo ofittummaa dhala namaa isa daangaa hin qabne kana dhabamsiisuun danda’amee, addunyaan dhala namaa hundumaaf iddoo jireenya jannataa fi qananii tahuu ni dandeessi. Waa’een kanaa hedduu bal’aa fi gadi fagoo, kan kitaabban hedduun irraa barreeffamuu danda’an waan taheef, isa hanganumatti dhaabee gara yaada ijoo barreeffama kiyyaatti dabruun filadha.

Oromo-Norwegians views & reflections on the current engagement of the Norwegian Development Policy in Ethiopia

June 06, 2013 | By Buttaa Duulo

The Oromo community in Oslo and its surroundings has a long tradition of boosting the Oromo Identity (Oromummaa) that highly empowers the Oromo nationalism to its host and to the wider society.

This community probably is one of the oldest Diaspora based Oromo communities in Europe. From its inception back in the late 1980s the community has been demonstrating for civil right and Oromumma – as one of the ancient folks with rich culture at different occasions on different forums.

Oromo TV Abduljali Abdalla seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa

   

Dr. Sheekh Mahammad Rashaad (Sheekha Yoomiyyuu hin irraanfatamne)

June 06, 2013 | Abdurashiid Abdurahmaan (AbbaaUrjii) Irraa

Wanni sabni ittiin beekkamu keessa tokko afaani. Kana hubachuun, diinni afaan Oromoo dhabamsiisuuf ijibbata gudda godhe. Ijibbaanni diinni godhaa ture, arra namatti mul’achuullee baatu yaroo isaa sanitti, haalaan cimaa ture. Afaan Oromoo kan arra mana barnootaatti ittiin barsiifamu, waggaa 25 dura, afaan du’aaf deemu ja’mee, jachoota isaa seenaaf harshif galchinaan, kuusaa jachootaa akka qopheessaniif, Dargiin koree jaareefii ture.

Is the Notorious Conflict of the Oromo Polity, the ‘Ethiopian Democratization vs. Oromian Liberation,’ Irreconcilable?

June 06, 2013 | By Fayyis Oromia*

I wanted to re-write this opinion because of the currently intensified anti-Woyane movement led by the Amhara bloc (“multinational organizations”). It raised an important question in the Oromo national liberation camp. Why couldn’t we, the Oromo national liberation forces, come to terms and cooperate in building at least an alliance based on common denominator of freedom (bilisummaa), which we can call Tumsa Bilisummaa Oromoo (TBO)/Alliance for Freedom of the Oromo (AFO)? Is it really because of the supposed ideological difference as indicated in the title of this opinion? Our common sense dictates that, if we want to prevent the reversal of the victories we achieved up to now, to keep the status quo and to move forwards, we have to come together and build a strong national liberation force. It is only in this way that we can defeat the currently ruling hegemonist Woyane and can hinder the possible coming of the backward-looking Amhara unitarists to power.

To my son Fikre Tolossa (Dr.)

   

Egyptian politicians caught on air threatening, taunting Ethiopia over dam

June 06, 2013 | Fox News

Several Egyptian politicians were caught on state television threatening and taunting Ethiopia over a dam dispute after not being warned the meeting would be broadcast.

The comments, which were picked up during a meeting with President Mohammed Morsi, center on the construction of Ethiopia’s $4.2 billion Grand Ethiopian Renaissance Dam, which aims to divert the flow of the Blue Nile tributary for hydroelectric power.

Egypt escalates war of words with Ethiopia

June 06, 2013 | Times of Israel

Islamic parties call for unity, dialogue in face of ‘Ethiopian threat’ while Cairo warns that all options are on the table

An Egyptian woman dances as others enjoy a Nile River
cruise in Cairo, Egypt, Tuesday, June 4, 2013.
Thirteen Islamist political parties in Egypt convened Wednesday at the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party headquarters in Cairo to reduce the broad political polarization plaguing the country and plan a course of action to deal with Ethiopia’s Grand Renaissance Dam project, Arab dailies lead off.

The Doha-based media network Al-Jazeera reports that the parties agreed that there is a “real need for coordination between all national forces, and especially within the Islamic forces” in order to assume responsibility for the threats the country faces. The Islamic parties apparently vowed to cooperate with all political forces and partners at home, stressing that dialogue among all factions and institutions of the state is the only way to settle any differences of opinion.

Thousand of Ethiopians Demonstrate Against Government

June 02, 2013 | VOA

By Marthe van der Wolf
ADDIS ABABA — Thousands of Ethiopians demonstrated Sunday in Addis Ababa, the first political protest against the country’s ruling party since 2005.

The demonstrators were shouting they wanted their human rights to be ensured, that political and religious prisoners should be released, and accusing state television of only broadcasting propaganda.

Ethiopia: Thousands hold peaceful demonstration calling for the release of political detainees

June 02, 2013 | Associated Press

ADDIS ABABA, Ethiopia — Thousands of Ethiopian demonstrators took to the streets of the capital demanding the immediate release of jailed journalists and activists in a rare show of public opposition to the ruling party which maintains strict control over the East African nation.

Protesters marched Sunday along major streets in the capital, Addis Ababa, shouting “We need freedom,” and “We need justice.” The peaceful rally was the first major demonstration since 2005 post-election unrest when security forces killed hundreds of protesters.

OROMO MALLI MAALI?

June 02, 2013 | Tokkicha Abbaa Milkii irraa*

Seenaa Sabboonan Oromo T.F ykn Addaamuun ABO  barbaacha manaa bayee loltuu Shaabiyaa harka bu’un dabarfame TPDM (Tigray People’s Democratic Movement) tti kennamuun dararaa cimaa booda kutannoodhan harkaa bayee of bilisoomsee seenessee yoon dubbisu mar’imaantu garaa keessa nagaggaragale.
  1. Gochaa suukkanneessaa uruu qawweetin deggeramee ilmaan Oromorras ta’e miseensota saba biraa irra gahaa jiru yaaduun waan sammuu nama tuquudha.

  2. Haala amma deemaa jirruun yoo kan itti fufnu ta’e (yoo raajii wayii huumnee adeemsa keenya saffisiisu baanne) rakkoon keenya xumurri isaa fugug (horizon) caalaa fagaate natti mul’ate.

Karuturi debacle prompts Ethiopia to review land policy

June 01, 2013 | The Hindu
The slow progress of Karuturi Global and similar projects has prompted the Ethiopian government to reassess its policy of leasing vast tracts of land to single investors.

In 2008, Karuturi Global made international headlines when it leased 300,000 hectares (ha) of land in southern Ethiopia with the stated aim of becoming the world’s largest food producer. Five years on, the slow progress of Karuturi and similar projects has prompted the Ethiopian government to reassess its policy of leasing vast tracts of land to single investors.