What can Ambo learn from India’s 1919 Amritsar; reflection on Woyane’s weakness, its use of military

October 27, 2017 | finfinnetribune

On April 3, 1919, thousands of Indians gathered in Amritsar, in India’s Punjab province, for a religious and cultural celebration. The time was at the turning point of the nonviolent /peaceful movement against the British occupation of India. Thus, similar to Oromia’s Irreecha celebrations, there were expressions of pent-up protests against the occupation at the celebration. These expressions of protests didn’t settle well with the British army in India.

Humnoota Hin Beekamnetu Bobba’ee Uummatatti Dhukaasan: Waajjira Naeenyaa Aanaa Daallee Waabaraa

Onkoloolessa 26, 2017 | VOA Afaan Oromoo


Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqee keessatti kaleessa galgala humnoonni hin beekamne dhukaasa bananiin namoonni ja’aa hanga torbaa madaa’uu isaanii jiraattonni nuuf ibsaniiru.

Jiraataan magaalaa Qaaqee akka jedhanitti dargaggoota ykn foolln magaalattii waajjira bulchiinsa nageenyaa, bulchiinsa aanaa fi poolisii Oromiyaa waliin ta’uun nagaanya magaalaa akka eegsisan walii galan. Akkuma kanaan nageenya eegisisuuf bakka isaan bobba’anii jiranitti halkan edaa dhukaasi irratti baname jedhan.

Foolleen magaalaa Qaaqee keessaa ijaarmanii sakatta’a tokko tokkos haa ta’u nageenya magaalattii humnoota nagaa eegisisan waliin ta’uun akka eegsisan Abbaa gadaa fi bulchiinsa naannoo waliin walii galamuu isaa fi kunis haala gaariin deemaa akka ture itti gaafatamaa waajjira nageenya aanaa Daallee waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa naaf ibsaniiru.

Sagal Obsinee, takkaa Duullaa! Sagal safarree, takkaa Murraa! Sagal of-eeggannee, takkaa haleellaa Sagal qiyyaafannee , takkaa adda keessa buufnaa!!!

Onkoloolessa 13, 2017 | SEENAA Y.G (2005)

”Abbaan koo jaarsi umurii 67 daandiirra osoo deemanii rasaasaan dhahaman” ilma abbaan Shaashamanneetti irraa ajjeefame

Onkoloolessa 13, 2017 | BBC Afaan Oromoo

Hiriira guyyaa kaleessaa magaaloota Oromiyaa adda addaa keessatti taasifameen namoonni jaha yoo ajjeefaman, kanneen 33 ol ta’an ammoo madaa’uusaanii, odeeffannoon mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame mirkanneesse.

ONN: Qophii Kaayyoo, Onkolo. 11, 2017 – ከ2006 ጀምሮ ኦነግን በመቀላቀል ከኦሮሞ ነፃነት ስራዊት ጋር በግዳጅ ላይ የሚገኙት ኮሎነል ገመቹ አያና

           

DHUGAA FI DHARA ADDAAN WALLAALUUN OF WALLAALUUDHA!

Onkoloolessa 13, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa

Dhugaan waan dhageettii fi argaadhaan mirkanaawe waan qabatamaa fi mul’ataa haalamuu ykn didamuu hin dandeenye tokkoodha. Dharti waan qabatamaa hin ta’inii fi mul’atne ykn dhageettii qofaan ta’uu malaan waan dharaa dhugoomsanii fudhatanii fudhachiisuuf dhaahessuudha. Addunyaa biyya lafaa tana irratti kan humna jabaa qabu dhara akka ta’ebeekkamaadha. Dhugaan humna baay’ee hin qabu. Kanaaf hawaasni dhala namaa dachii tana irra jiru harki caalu dhara dhugaa fakkaatuun bulaa fi wal bulchaa jira. Kan namraaju garuu barbaachisummaan dhugaa wollaalamee osoo hin taane osoo beekkamuu irra ijjatamee dharaan masakkamuu dhala namaati.

HANGUMA NUUTI JABAANNU, SHIRRI DIINAAS JABAACHU HUBADHUU !!

Onkoloolessa 13, 2017 | SEENAA Y.G (2005)

Sochiin qabsoo keenyaa akka sibiilaa jabaachaa deemuun haqa. Har’a warra yaadaan dhibamanii fi Habashummaan keessaa dhikkifatee yaada gara garaa kaasaa jiraniif, akkasumas, gufuu qabsoo keenyaa ta’aniif hin dhiphannu. Maaliif jennaan, Sochii amma gaggeeffamaa jiru keessatti qooda mataa isaa gumaachaa ka jiru, dhibbeentaa 95%n waan caaluuf. Har’a namoota muraasaaf jennee hegaree keenyatti yaadda’aa hin jirru. Diina fira fakkaatee mitii, diinni inni innikaayyuu hegaree isaaf yaadda’aa jira.

Daa’iman Oromoo Ibidaan Gubuun Cubbuu Dhiifatama hin qabne dha

Onkoloolessa 09, 2017 | Damee Boruu Irraa

Bultii sadan darban kana keessa daa’imaan Oromoo sadiin biyya Somaleland jedhamu keessatti akka ibidaan gubatan burqa oduu adda addaa tamsa’aa jira. Utuu biyyi lamaan waraana irra jiraatanii illee daa’imaan waan waraana keessaa qooda in fudhannee  humni daa’ima miidhu abbaaramuu fi seera biyya lafaa duratti itti gaafatama qaba. Bakka waraanni hin jirretti ilmaan Oromoo waan tahaniif qofa ibidaan gubamuun abbarsaa fi balaalefanaan bira darbamuu kan hin danda’amne cubbuu guddaa dha. Warri hojii sukkannessaa fi hojii gadadoo hojjetan kun seera biyya lafaa duratti dhiyyaachuu qabu.
Diinni Uummata Oromoo inni duraa Mootummaa TPLF akka tahee yaroo gabaabduuf iyyuu dagachuu hin qabnu. Qabsoo bilisummaa uummatni Oromoo ggootummaa guuddan bilblichaa   jirru gara dabrsuu tattaafii fi yaalliin TPLF akka aduu ifati argaa jirra. Waraana “Liyuu Haayil” jedhuu leenjiftee, hidhachiiftee fi gala keniteef uummata Oromoo irratti Bahaan, Kibba Bahaa fi Kibbaan bobaaftee lubbuu hedduu galaafachaa fi qabeenya guddaa barbadeessuu erga jalqabdee ooltee bultee jirti. Uummatni Oromoo fi uummatni Somalee akka wal diinaftu gootee  ofii araara nagaa buusuun jiddu galtee nagaan jiraachuuf abbalti. Haa tahu malee uummatni ilmaan Kuushi tahe kun lamaan karaa hedduun kan walitti siiqu tahuu duwwaa utuu hin taane bara baraan uummta nagaan waliin jiraataa ture waan tahee akeeka TPLF kana harkaa fashalsiisaa jira. Yaroof ashakariin Wayyaanee Abdii illee Oromoo kaan ajjeessee, kummatamaan kan lakkawwan  qabeenya isaanii saamee Ogaadeen keessaa hattattamaan yaroo arii’uu Uummatni Oromoo Somaalota kuma dhibaan lakkawwaman kan  biyya Oromoo keessa jiraatan itti hin buune.

SEENNAA GOOTAA ILMA OROMOO AADAM DHEEREE

Onkoloolessa 03, 2017 | By Shukrii Mohammed Umaraa

Maqaan isaa Guutuun Aadam Aliyyee Boruu Callaa ja’ama, Garuu Maqaan inni Ummta Oromoo biratti beekkamuun Irra Caalatti Aadam Dheeree jechuudhaan beekkama.
Aadam dheereen bara 1979tti baha Oromiyaa Aanaa Mi’eeyso, Asaboot Diida Diinnii Ganda Sallaanii/Tiyfattuu Dirree Qaalluu bakka Ja’amtutti, Abbaa isaa Obbo Aadam Aliyyee Boruutii fii Haadha isaa Aadde Maxeebiilee irraa dhalate.