Walgahoota Waldaa Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE) e.V. (Inc.) bara haaraa 2016 keessa ji‘a ji’aan ykn ji’a ji’aa lamaan gaggeeffamaan

Mudde 13, 2015 | Waldaa Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)
Frankfurt am Main, Muddee (December) 13, 2015 
Walgahoota Waldaa Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE) e.V. (Inc.) bara haaraa 2016 keessa ji‘a ji’aan ykn ji’a ji’aa lamaan gaggeeffamaan.

Read In PDF

No comments:

Post a Comment