Raadiyoo Simbirtuu 04 06 2017 – Wa'e Tartiibaa Qubee fi Beekan fi Yazew ilalchisee

Raadiyoo Simbirtuu: 
  • Sirni barnoota afaan Oromoo jijjiirameera kan jedhan biiroon barnootaafi DhRTVO maalirraa kaaniitu? 
  • Dhuguma Afaan Oromoof dhimmaniituu?
  • Beekan Gulummaafi Yaazoo Kabbabaa dhuguma keeessaa jiruu? 
  • duubaan shirri jiraa? Amma maaf gad-baasani? kkf irrratti deebiíi Beekaniifi Yaazoo kunooti.
            

No comments:

Post a Comment