WAAMICHA WALGAHII HATATTAMAA (ARIIFACHIISAA) MISEENSOTA WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA (WHOA)/ OROMO COMMUNITY ASSOCIATION IN EUROPE (OCAE) e.V. (Inc.), FRANKFURT AM MAIN, GERMANY: [ Bitooteessa (March) 05, 2016]

Amajjii 21, 2016 | WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA (WHOA) irraa
WAAMICHA WALGAHII HATATTAMAA (ARIIFACHIISAA) MISEENSOTA WALDAA HAWAASA OROMOO AWUROOPAA (WHOA)/ OROMO COMMUNITY ASSOCIATION IN EUROPE (OCAE) e.V. (Inc.), FRANKFURT AM MAIN, GERMANY    
Kabajamtoota Ilmaan Oromoo ardii Awuroopaa keessa Jirtaniif, 
  
Hunda duraan dursee nagaan Oromummaa fi waaqayyoo/rabbii garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa isin haagahu. Jiruu fi jireenya gaarii isin hawwiina. Horaa bulaa.   


Walgahiin miseensota Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE) e.V. (Inc.) yeroo shanaffaatif magaalaa "Frankfurt am Main/Nied (Heinrich-Stahl-Straße 3, 65934 Frankfurt am Main)” jedhamu keessatti guyyaa gaafa Bitooteessa (March) 05, 2016 sa’aatii 12:30 WB (PM) irraa jalqabee hanga sa’aatii 18:00 WB qophaa’ee jira. Walghii kana irraatti akka hedduminan hirmaattaan kabajaan isin afeerra.  
Sagantan walgahii:    
Saganta walgahii gaafa Amajjii 02 bara 2016f qophaa’ee irratti yeroo lamaffaaf (for the second time) mari gochuuf qopheessinee jira.  

Walgahii seena qabeessa kana irrattii hundinuu argamtanii gaaffii fi deebii geggeefamu irratti qooda keessan akka gumaachitan abdii guutuu qabna.  

Namoota Koree Hojii Raawwachiiftuu (KHR) irra odeeffannoo (information) dabalataa feetanif lakkoofsa bilbila (telefoona) kanatti of-gargaaraa:  
Lakkoofsa bilbila:  +49(0)17653498098                                     
                                +49(0)15210106906                                     
                                +49(0)15210531811                                     
                                +49(0)15219044954                                      
Guyyaa, sa’aatii, bakka walgahii fi baabura bakka walgahii isin geesuu ilaalchisee arman gadiiti hubadhaa:   
Guyyaa  walgahii (Date of meeting): Bitooteessa (March) 05, 2016 
  Sa’aatii  walgahii (Time of meeting): 12:30 WB (PM) ‐ 18:00 WB (PM) 
  Bakka  walgahii (Place of meeting): Heinrich-Stahl-Straße 3, 65934 Frankfurt am                                                                          Main   
Geejiba (Transport): Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahnlinien S1 und S2 bis zur S-                                             Bahn Haltestelle "Frankfurt-Nied“, 5 Minuten zu Fuß bis zum                                            SAALBAU Nied.                                                       
                                      From the central train station (Hauptbahnhof) take the city train                                          (city railway) S1 and S2 to the city train station “Frankfurt-                                                 Nied”, 5 minutes on feet till SAALBAU Nied. 


Galatoomaa!

 Koree Hojii Raawachiiftuu (KHR)  WHOA/OCAE e.V. (Inc.)

No comments:

Post a Comment